Sökning: "interaktiv bokläsning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden interaktiv bokläsning.

 1. 1. Intervention i läsutveckling : Vinsten med det sociala samspelet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Anna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :avkodning; interaktiv bokläsning; läsförståelse; läsintervention; läsutveckling; sociala samspelet; upprepad läsning;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att ta reda på om elevers läsutveckling genom samlärande elever emellan kan likställas med lästräning med speciallärare. Genom en läsintervention som bygger på repetitionsläsning med läslistor och interaktiv bokläsning i grupp kommer resultaten jämföras mellan de två grupperna som ingår i interventionen. LÄS MER

 2. 2. Videomodellering av interaktiv gemensam bokläsning som interventionsmetod till föräldrar och små barn i hemmiljö

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Erica Sandberg; Julia Lyckberg; [2018]
  Nyckelord :logopedi; interaktiv gemensam bokläsning; videomodellering; tidig intervention; interaktion förälder-barn; hemmiljö; små barn; kommunikation;

  Sammanfattning : Book reading with children has long been advocated as an important activity for parents. An aspect of this that has not been studied to the same extent, is the importance of the way in which reading is done. LÄS MER

 3. 3. Ska vi prata om läsning? : En studie om sex verksamma lärares uppfattningar om interaktiv bokläsning i förskoleklass och årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Erica Bergljung; Emma Sellgren; Elin Kjellberg; [2017]
  Nyckelord :Interactive book reading; language development; preschool class; grade 3; interviews; Interaktiv bokläsning; språkutveckling; förskoleklass; årskurs 3; intervjuer;

  Sammanfattning : The development of language, writing and reading is crucial for pupils’ knowledge development in school. Interactive book reading has positive effects on pupils’ linguistic development and furthers their learning in school. LÄS MER