Sökning: "Otillbörlig marknadspåverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Otillbörlig marknadspåverkan.

 1. 1. Kommunikationsbaserad kursmanipulation - En tolkning och systematisering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Johansson; [2016]
  Nyckelord :Straffrätt; Värdepappersmarknadsrätt; Kursmanipulation; Otillbörlig marknadspåverkan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I uppsatsen tolkas och systematiseras förbudet mot kursmanipulation med särskilt fokus på den särpräglade kommunikationsbaserade formen. För att tolka och systematisera förbudet sker en operationalisering av ekonomisk teori och empiri genom uppställandet av en kritisk assimilationslära. LÄS MER

 2. 2. "Nu ska skroten ner!" - Konsten att tjäna pengar på en självpåkallad börsnedgång

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Arvid Runeus; [2015]
  Nyckelord :Law; Juridik; Finansrätt; Fiscal law; Börsrätt; Värdepappersrätt; Stock market; Short selling; Blankning; Marknadsmissbruk; Market abuse; Insider; Insider trading; Insiderbrott; Otillbörlig marknadspåverkan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En välfungerande marknad för finansiella instrument spelar en central roll för positiv tillväxt i ett samhälle. Hoten mot en välfungerande marknad är dock flera och lagstiftaren har i omgångar intervenerat för att förebygga för marknaden skadliga beteenden. LÄS MER

 3. 3. Värdet av information : En diskussion om för- och nackdelarna med informationsreglering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Holmberg; [2014]
  Nyckelord :Insiderhandel; Otillbörlig marknadspåverkan; Horisontella samarbeten; Marknadsmissbruk; Effektiva marknadshypotesen;

  Sammanfattning : För att upprätthålla förtroendet för den finansiella marknaden och dess aktörer ställer det krav på fri konkurrens och lika informationsflöde för alla. Detta i egenskap av att kunna effektivisera marknadens funktion. LÄS MER

 4. 4. Marknadsmissbruk - Ett rättsområde i förändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Albin Bergvall; [2013]
  Nyckelord :obligatoriska; kontrollerade ämnesord; marknadsmissbruk; insider; otillbörlig marknadspåverkan; börsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att redogöra för gällande rätt avseende marknadsmissbruk och utifrån praxis analysera rättsområdets praktiska funktion. Därutöver beskrivs och analyseras Europeiska kommissionens förslag till ny reglering av marknadsmissbruk utifrån ett svenskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Otillbörlig marknadspåverkan : en lag i förändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikael Hallberg; [2013]
  Nyckelord :Värdepappersrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER