Sökning: "Pedagogiska Appar"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Pedagogiska Appar.

 1. 1. Inkludering av flerspråkiga barn i förskolans samlingar : En kvalitativ studie av förskollärares beskrivningar av hur de inkluderar barn

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Ida Rudolfsson; Olivia Nawsad; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; inkludering; flerspråkighet; samlingar; barn;

  Sammanfattning : Syftet med studien är undersöka hur förskollärare beskriver att de skapar förutsättningar för att flerspråkiga barn ska inkluderas i förskolans samlingar. Förskollärare i förskolans utbildning möter dagligen barn och vårdnadshavare med skiftande kulturell bakgrund vilket medför höga krav på förskollärarnas interkulturella pedagogiska kompetens. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers syn om lärandet genom iPads i förskolan : En studie om användandet av pedagogiska appar samt konsekvenser som uppstår.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Azel Aboud; Eduena Bajraliu; [2021]
  Nyckelord :ipads; digitala verktyg; appar; digitalisering;

  Sammanfattning : Inledning Studien handlar om att undersöka pedagogers syn om möjligheter till lärandet som sker genom iPads. Studien handlar också om att undersöka vilka pedagogiska appar som används i förskoleverksamheter, samt vilka hinder som kan bemötas. LÄS MER

 3. 3. Designing and using gamification elements to improve students’ user experience in a video-based mobile language learning app

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Thor Galle; [2020]
  Nyckelord :mobile-assisted language learning; video-based language learning; usability; UX; usability; user experience and educational features of m-learning environments MUUX-E ; gamification;

  Sammanfattning : With the rise of the smartphone industry, the domain of mobile-assisted language learning (MALL) has increasingly grown. A large number of language learning applications have been developed aiming to support individuals’ second language acquisition on various levels, e.g. LÄS MER

 4. 4. Språkutveckling : språkförskolor med inriktning språkstörning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Brandt Nielsen; Linda Feltsen Nyman; [2020]
  Nyckelord :språkförskola; språkstörning; grav språkstörning; språkutveckling; försenad språkutveckling;

  Sammanfattning : Inledning Barn med språkstörning har många gånger svårt att samspela med sina kamrater på förskolan. Barn hamnar lätt utanför gruppen och blir “osynliga”. Språkförskolorna utgör här en viktig roll genom att stötta dessa barn i likvälundervisning som i sociala sammanhang. LÄS MER

 5. 5. Digitala verktyg i förskoleklassens matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Lehto; [2020]
  Nyckelord :Digital kompetens; Lgr11; matematik; förskoleklass; digitalisering;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie är Sveriges nationella digitaliseringsplan från 2017 som gjort avtryck i skolan i bemärkelsen att läroplaner reviderats och fått ett ökat fokus på digitalisering. Syftet med den här studien var att undersöka hur förskoleklasslärare beskriver användningen av digitala verktyg i matematikundervisningen. LÄS MER