Sökning: "Playworld"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Playworld.

 1. 1. Examining the potential of the Creative Pedagogy of Play for supporting cultural identity development of immigrant children in Swedish preschools : A systematic literature review

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Anna Kabysh-Rybalka; [2018]
  Nyckelord :cultural identity; cultural identity development; immigrant children; Creative Pedagogy of Play; early childhood education; systematic literature review; Playworld;

  Sammanfattning :        This study investigates the literature of the Creative Pedagogy of Play to examine the potential for this pedagogy to support cultural identity development of immigrant preschoolers in the Swedish context. Twelve articles were reviewed in order to characterize outcomes of the Creative Pedagogy of Play potentially relevant for this support. LÄS MER

 2. 2. Propagaming : Uncovering Propaganda In War Videogames

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Andrea Andiloro; [2017]
  Nyckelord :videogame; propaganda; persuasion; persuasive techniques; rhetoric; game rhetoric;

  Sammanfattning : This thesis deals with the issue of propaganda in contemporary war themed videogames. Considering the current geopolitical situation on one hand, and the pervasiveness and widespread use of the videogame medium in general, and war videogames in particular, together with the collaboration between the military and the videogame industry, part of the wider military-entertainment complex, on the other hand, it cannot be excluded that military propaganda might be present in such digital media. LÄS MER

 3. 3. "Det blir något magiskt..." : - hur förskollärare resonerar kring lekpedagogik och barns kamratkulturer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Beatrice Fjällström; [2015]
  Nyckelord :pedagogical play; peer cultures; preschool; lekpedagogik; kamratkultur; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur förskollärare resonerar kring ett lekpedagogiskt arbetssätt och barns relationer. För att undersöka detta valde jag att genomföra min studie med hjälp av intervjuer som metod. LÄS MER

 4. 4. Gestaltande lekpedagogik som utvecklingsprocess : En intervjustudie med förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Linnea Fager; [2014]
  Nyckelord :Pre-school; play; drama pedagogy; developing process; method process; pre-school teacher; Förskola; lek; gestaltande lekpedagogik; utvecklingsprocess; metodutveckling; förskollärare;

  Sammanfattning : I min studie vill jag undersöka och belysa hur gestaltande lekpedagogik som arbetsprocess kan startas upp och fortlöpa. För att få förskollärares egna berättelser och perspektiv väljer jag att använda mig av intervju som metod. Jag utgår ifrån Lindqvists teori (1996) om gestaltande lekpedagogik. LÄS MER