Sökning: "Prevention of Pressure injury"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Prevention of Pressure injury.

 1. 1. TRYCKSÅRSFÖREBYGGANDE ARBETE : En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Soran Aroond; Calle Östergren; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Pressure ulcers are a common injury and are classified as healthcare injuries, pressure ulcers have a relatively high prevalence in healthcare. The occurrence of pressure ulcers is due to insufficient nursing measures that lead to the development of pressure ulcers for patients who are at risk of suffering from this. LÄS MER

 2. 2. Trycksårsförebyggande arbete inom omvårdnaden : Sjuksköterskans erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Boateng Oduro; Kamras Awat; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: Pressure ulcer is described as a local injury to the skin and/or underlying tissue caused by pressure. Up to 91% of all pressure ulcers are considered avoidable. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar trycksårsprevention : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Frida Lissman; Annika Lendway; [2022]
  Nyckelord :Evidence-based nursing; nurses; nursing; pressure ulcer; prevention; Evidensbaserad omvårdnad; omvårdnadsarbete; prevention; sjuksköterskor; trycksår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är en skada vilken ofta går att förebygga, och uppkommer på grund av tryck eller tryck kombinerat med skjuv. Skadan kan leda till lidande hos patienten och höga kostnader för hälso- och sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Trycksår - Det fysiska, psykiska och sociala lidandet samt omvårdnadsåtgärder : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Tobias Hallberg; Barak Safi; [2021]
  Nyckelord :Literature review; suffering; nursing work; prevention; pressure ulcers.; Litteraturöversikt; lidande; omvårdnadsarbete; prevention; trycksår;

  Sammanfattning : Bakgrund Trycksår är en vanligt förekommande vårdskada som ofta orsakar onödigt lidande förpatienten. Lidandet vid trycksår kan upplevas på olika sätt och det är därför viktigt som sjuksköterska känna till hur lidandet uttrycker sig för att på olika sätt korrekt kunna behandla och lindra olika former av lidande. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors kunskap och inställning till förebyggande av trycksår : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Camila Sepulveda; Alexandra Da Cruz Freire; [2021]
  Nyckelord :Pressure ulcer; Knowledge; Attitude; Care injury; Nursing; Nurse role; Patient safety; Prevention; Trycksår; Kunskap; Inställning; Vårdskada; Vårdande; Sjuksköterskas roll; Patientsäkerhet; Förebyggande;

  Sammanfattning : Trycksår definieras av sår som uppstår när huden belastas med ett ihållande tryck som förhindrar att syre och näringsämnen når cellerna. Det är ett vanligt förekommande problem som drabbar patienter med begränsad rörlighet på grund av sjukdom och/eller behandling. LÄS MER