Sökning: "Rebecka Kristensen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rebecka Kristensen.

 1. 1. Infertilitet - Vems rätt att bestämma? : En kvalitativ intervjustudie kring barnmorskors erfarenheter av att arbeta med infertilitet.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Rebecka Kristensen Berlin; [2016]
  Nyckelord :female infertility; male infertility; emotions; midwife; qualitative research; kvinnlig infertilitet; manlig infertilitet; känslor; barnmorska; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Abstrakt (svenska)Titel: Infertilitet – vems rätt att bestämma? En kvalitativ intervjustudie kring barnmorskors erfarenheter av att arbeta med infertilitet.Författare: Rebecka Kristensen Berlin, Umeå Universitet -Institutionen för Omvårdnad Syfte: Att undersöka hur barnmorskans erfarenheter av parens reaktioner uppfattas i samband med infertilitetsproblematik. LÄS MER

 2. 2. Preventiva trycksårsåtgärder. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Olsson; Rebecka Kristensen; [2011]
  Nyckelord :Prevention; Riskbedömning; Sjuksköterska; Trycksår; Åtgärd; Nurse; Intervention; Pressure ulcer; Prevention; Risk assessment;

  Sammanfattning : Trycksår kan förekomma på alla typer av vårdavdelningar och tar lång tid att läka samt är en stor kostnad för samhället. Syftet med litteraturstudien var att undersöka åtgärder för trycksårsprevention. Metoden är baserad på en modifierad version av Forsberg & Wengströms modell för en systematisk litteraturstudie. LÄS MER