Sökning: "Reporäntan"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet Reporäntan.

 1. 1. Reporäntans påverkan på underprissättning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Petter Söderblom Carlsson; Gustaf Wranding; Carl-Johan Chambers; [2021]
  Nyckelord :Börsintroduktion; underprissättning; värderingsinstitut; reporänta; WACC; CAPM; kassaflödesvärdering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och bidra till forskning gällande huruvida reporäntan i Sverige påverkar underprissättning vid börsintroduktioner. I studien utvecklas en hypotes baserad på teorier om företagsvärdering med fokus på kassaflödesvärdering, WACC och CAPM. LÄS MER

 2. 2. Bostadsrättspriser i Sverige : En paneldatastudie över bestämmandefaktorer för bostadsrättspriser utveckling i Sverige 2000-2020

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Magnus Brolin; Alva Westh; [2021]
  Nyckelord :Real estate prices; Expansionary monetary policy; Regulatory measures; Quantitative easing; Debt to equity ratio; Bostadsrättspriser; Expansiv penningpolitik; Regulatoriska åtgärder; Kvantitativa lättnader; Skuldsättning;

  Sammanfattning : Background: The last decades there has been a significant increase in tenant-owned real estate prices in Sweden, which has increased the risk exposure to price fluctuations in the society. Most studies have examined how the determining factors have affected the price development. LÄS MER

 3. 3. Reporäntans effekt på ett fastighetsaktieindex : En eventstudie på OMX Stockholm Real Estate GI.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Olle Jansson; Victor Ericsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie kommer undersöka reaktionerna i ett fastighetsaktieindex eftertillkännagivandet av en förändring i den svenska reporäntan. Studien kommer atttillämpa en kvantitativ metod för att besvara och sammanfatta formuleradefrågeställningar. LÄS MER

 4. 4. HUR PÅVERKAR REPORÄNTAN DEN SVENSKA BÖRSEN? : Finns det en skillnad om reporäntan är positiv eller negativ?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Johannes Göthe; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Negativ ränta - positivt för konsumtionen? : En empirisk studie om hur negativ reporänta påverkar hushållens konsumtion

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Johannes Andersson; Theo Herold; [2020]
  Nyckelord :Negative repo rate; consumption; liquidity trap; vector autoregression; Negativ reporänta; konsumtion; likviditetsfälla; vektor autoregression;

  Sammanfattning : Utifrån en VAR-modell analyseras hur hushållens konsumtion påverkats av negativ reporänta i Sverige. I slutet av 2014 införde Riksbanken negativ reporänta med argumentet att det stimulerar ekonomin på samma sätt som vid positiv ränta. LÄS MER