Sökning: "Rita Green"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rita Green.

  1. 1. Förskolan Gröna Villan

    Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

    Författare :Sanna Mattsson; [2017]
    Nyckelord :Förskola; Kindergarten; Solna; Vasalund; Stockholm; trähus; ateljé; trädgård; lekplats;

    Sammanfattning : Kandidatprojekt vilket syftade till att rita en ny förskola i området Vasalund, i Solna strax norr om Stockholm. Den tomt som var aktuell låg vackert bland uppvuxna fruktträd och syrener bland 20-tals villlor i nyklassistisk karaktär med en dov färgskala och enkel symmerti. LÄS MER