Sökning: "Sömnstörningar"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade ordet Sömnstörningar.

 1. 1. Omvårdnadsåtgärders betydelse för att minska ångest hos barn i samband med barnkirurgisk vård och behandling: en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caroline Aronsson Dekinnaird; Mari Axell; [2021-06-28]
  Nyckelord :Familjecentrerad vård; barn; operation; ångest; oro; utbildning;

  Sammanfattning : Då barn ställs inför kirurgiska ingrepp, kan barnet uppleva situationen som främmande ochobehaglig, eftersom det är en miljö som barnet inte valt att hamna i. Detta kan bidra till attbarnet upplevde ångest och oro. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av sömn på sjukhus : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Lis; Malin Carlsén Romney; [2021]
  Nyckelord :Hospitalization; Inpatients; Sleep; Sleep disorders; Sjukhuspatienter; Sjukhusvistelse; Sömn; Sömnstörningar;

  Sammanfattning : Bakgrund  Sömn är ett grundläggande behov hos människan då det utgör en viktig del av den fysiska och psykiska återhämtningen. En bristande sömn har visat sig kunna ge en rad olika följder, kortsiktiga såväl som långsiktiga. Bland annat kan immunförsvaret påverkas negativt av otillräcklig sömn. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans uppfattning av skiftarbete och dess påverkan på omvårdnaden

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Alexandra Harborn; Wilma Åhman; [2021]
  Nyckelord :Arbetstillfredställelse; omvårdnad; patient; patientvård; påverkan; schema med skiftarbete; skiftarbete; sjuksköterska; tolerans av arbetsschema; tolvtimmars skift; uppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skiftarbete innebär roterande nattpass, dagpass och kvällspass, vilket är vanligt förekommande arbetsvillkor för sjuksköterskor. Detta kan leda till stora påfrestningar hos sjuksköterskan som till exempel sömnstörningar. Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde. LÄS MER

 4. 4. Hur studenters sömnkvalitet påverkas av att använda sociala medier med oändliga flöden innan läggdags

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Adam Andersson; Mikaela Gärde; [2021]
  Nyckelord :Sociala medier; sömn; infinite scroll; oändliga flöden;

  Sammanfattning : Många unga vuxna använder sig av sociala medier innan de ska sova för natten. Majoriteten av dessa sociala medier använder funktionen ”infinite scroll”, ett oändligt flöde som är designat i syfte att förlänga användarens tid på plattformen. Samtidigt är det många unga vuxna som upplever att de inte får tillräckligt med sömn. LÄS MER

 5. 5. SVENSKA BEHANDLINGS-REKOMMENDATIONER FÖR SÖMNSTÖRNINGAR HOS VUXNA : Analys av skillnader mellan rekommendationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Författare :Elin Henriksson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER