Sökning: "Sara Thompson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sara Thompson.

 1. 1. Fake News in the Polish Information Sphere Following the Russian Invasion of Ukraine in February 2022

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Sara Thompson; [2022]
  Nyckelord :fake news; Poland; Ukraine; Russia; framing; content analysis;

  Sammanfattning : This thesis presents a qualitative study of fake news disseminated in Poland as a result of the outbreak of the war between Russia and Ukraine in February 2022. It aims to contribute to the public knowledge about the most prominent themes of the Polish fake news and the topics prone to be used as disinformation and as a weapon of war in a conflict setting. LÄS MER

 2. 2. Hamnen och havet : ett gestaltningsförslag av Södra hamnpiren i Gävle utifrån trivalent design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Louise Säfström; Sara Timmerholm; [2019]
  Nyckelord :kulturhistoria; trivalent design; platsidentitet; hamn; hav; sjöfart; Gävle; Södra hamnpiren; Atlasområdet; gestaltning;

  Sammanfattning : Gävle är en stad belägen vid havet och mycket av stadens historia är kopplad till hamn, sjöfart och fiske. I takt med att Gävle växer som stad, befolkningsmängden ökar och behovet av bostäder och arbeten blir allt högre, förtätas staden och många områden byggs om och förnyas. LÄS MER

 3. 3. Ser du mig - Alltså finns jag: i offentlighetens ljus till varje pris?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Cecilia Thulin; Sara Westerberg; [2010]
  Nyckelord :Privatliv; Framträdanden; Bekräftelser; Fasader; Facebook; Offentlighet; Gemenskaper; Risker; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats kommer undersöka vad Facebook har för inverkan på gränsen mellan privat och offentligt. Virtuell kommunikation gör att man kan välja att visa valda delar av sin personlighet och detta behöver inte betyda att man är ärlig i sitt framträdande. LÄS MER