Sökning: "Skoldag"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet Skoldag.

 1. 1. Fysisk aktivitet i skolan och på fritidshemmet – ja tack! : En enkätundersökning om betydelsen av fysisk aktivitet för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Liza Alftberg; Maria Fabricius; [2021]
  Nyckelord :physical activity; neuropsychiatric disabilities; children; school; participatory appropriation; recreation center; fysisk aktivitet; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; elever; appropriering; skola; fritidshem;

  Sammanfattning : Avsikten med denna undersökning syftar till att undersöka betydelsen av fysisk aktivitet inom skol- och fritidsverksamhet för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning för att tillgodogöra inlärningen. Studien knyter an till det sociokulturella perspektivet på lärande. LÄS MER

 2. 2. Elever med ADHD och deras upplevelser och tankar om motivation i skolan : En fallstudie från grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Linda Faller; [2021]
  Nyckelord :Fallstudie; ADHD; motivation; tillgänglig lärmiljö; stödinsatser;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Forskning visar att ungdomar med ADHD har signifikant sämre motivation i skolan än elever som inte har diagnosen. Många elever lämnar grundskolan varje år med ett starkt skolmotstånd, låga meritvärden och ett dåligt självförtroende. LÄS MER

 3. 3. Pulsträning på mellanstadiet : Påverkas koncentrationsförmåga, stämningen i klassen och insomningsförmågan kvällstid?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jesse Conable; [2021]
  Nyckelord :Physical activity; ability to concentrate; heart rate training; school; Fysisk aktivitet; koncentrationsförmåga; pulsträning; skola;

  Sammanfattning : Den moderna livsstilen leder till att barn blir allt mindre fysiskt aktiva. Forskning visar att fysisk inaktivitet kan leda till hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, psykisk ohälsa,benskörhet och fetma. LÄS MER

 4. 4. Speciallärares och specialpedagogers samverkan med lärare med fördjupning inom språk-, läs- och skrivutveckling - för att skapa tillgänglig lärmiljö för elever med diagnos ADHD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Cenita Welander; Anna Sjödén; [2021]
  Nyckelord :ADHD; språk-; läs- och skrivutveckling; samundervisning; tillgänglig lärmiljö; organisation;

  Sammanfattning : En granskning gjordes av Skolinspektionen under 2014, där framkom det att svensk skola behövde förbättra stödet för elever med diagnosen ADHD. Svensk skollag säger att alla elevers olika behov ska tillgodoses och alla ska vara en del av undervisningen oavsett vilken förutsättning eleven har. LÄS MER

 5. 5. Det fria skolvalets geografi - En GIS-baserad studie av skolresor i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Tyko Lang; Jacob Tåqvist; [2020-08-29]
  Nyckelord :Nätverksanalys; GIS; Skolval; Skolresor; Mobilitet; Tillgänglighet; Göteborg;

  Sammanfattning : The implementation of school choice and the school voucher system have changed the geography of school trips in Sweden. The changing mobility of students have attracted a growing amount of research from various disciplines. LÄS MER