Sökning: "Social secretary"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden Social secretary.

 1. 1. En osäker allians : En studie av relationer mellan föräldrar och socialtjänsten vid barnutredning i Sverige

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Simon Svartberg; [2020]
  Nyckelord :Social services; Child protective services; Social secretary; Relationship; Parents; Engagement; Child investigation; Compassion-focused therapy.; Socialtjänst; Myndighet barn; Socialsekreterare; Relation; Föräldrar; Barnutredning; Compassion-fokuserad terapi.;

  Sammanfattning : Studien undersöker utmaningar inom socialtjänstens arbete med barnutredningar och relationen till föräldrar, specifikt när relationen till föräldrar inte blir produktiv och snarare hindrar utredningsarbetet. Konsekvenser av en dålig relation kan vara att barnet blir osynligt i processen då fokus hamnar på föräldrars problematik och känsloliv, samt att barnets situation inte kan utredas och barnet riskerar att fara illa. LÄS MER

 2. 2. "Man kommer aldrig att kunna tvinga en människa att bli nykter eller drogfri." : En studie om socialsekreterares förhållningssätt och agerande vid övervägande av tvångslagstiftningen LVM i socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Johanna Fridh; Felicia Lind; [2020]
  Nyckelord :Tvångsvård; socialsekreterare; narkotika; alkohol; professionella bedömningar; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : The aim of the study was to increase the understanding of the social secretary’s individual professional judgments in accordance with the compulsory legislation Law (1988: 870) on the care of addicts in certain cases. The study wants to show how social secretary’s perceive if there are various factors that influence judgments. LÄS MER

 3. 3. "Jag är inte ensam i stan om att ha det här bekymret" : En kvalitativ studie om professionellas kunskap av att arbeta med anhöriga

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Alexandra Friman; Erika Persson; [2020]
  Nyckelord :addiction; abuse; social relations; codependency; relative;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis was to investigate and analyze the experience and knowledge of the individual social secretary from working with and providing support to adult relatives of addicts from an organizational theoretical perspective. Since the essay is based on the experiences of the social secretaries and their knowledge of family support, it is based on an attempt at interpretation and trying to understand the respondents' experiences and knowledge on the subject. LÄS MER

 4. 4. Delaktighet på barnets villkor : en kvalitativ studie om barns delaktighet i utredningen som utförs på utredningshem för familjer

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Tove Gillgren; Eva-Lotta Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Children’s participation; Residential care; Family assessment; Child welfare; Children’s rights; Barns delaktighet; Utredningshem; Utredning; Socialtjänsten; Barns rättigheter;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study is to look into how social secretaries describe their work with children's participation in the assessment that is carried out at short-term residential facilities for families. Through their descriptions we can gain knowledge of what significance these social workers give children's participation in this context and create more nuances in the overall view on children's participation in Swedish child services. LÄS MER

 5. 5. Rätten till bistånd och hemlösas behov av skälig levnads nivå

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Marwa Abudayya; [2020]
  Nyckelord :housing aid; housing solution; homelessness; homeless groups; reasonable standard of living; social challenges.;

  Sammanfattning : Abudayya, M. The right to aid and homeless need for a fair standard of living. Degree project in Social work 15 högskolepoäng. Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of Social Work, 2020. LÄS MER