Sökning: "Stefan Artman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Stefan Artman.

 1. 1. Kan vår organisation stå till tjänst med en tjänst? : Hur svenska tjänstefierade företag kan hantera organisatoriska utmaningar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Stefan Artman; Filip Johansson; [2017]
  Nyckelord :Servitization; organization; organizing; organizational challenge; strategy; structure; process; Tjänstefiering; organisation; organisering; organisatorisk utmaning; strategi; struktur; process;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trenden att tjänstefiera sin verksamhet har under de senaste åren blivit allt mer påtaglig. Idag härrör intäkter från tjänster en betydande del av omsättningen hos många företag. Däremot har det visat sig att det inte är helt enkelt att kombinera produkter och tjänster. LÄS MER

 2. 2. Vertikal Koordination mot Egna Märkesvaror

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stefan Wideland; Knut Artman; Fredrik De Craene Johansson; [2012]
  Nyckelord :Vertikal koordination; vertikal integration; egna märkesvaror; transaktionskostnadsteorin; dagligvarubranschen; Business and Economics; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER