Sökning: "Sustainable strategic direction"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Sustainable strategic direction.

 1. 1. Hållbar verksamhetsstyrning : En fallstudie på hur företag med skilda fundament till att arbeta hållbart anpassar dess verksamhetsstyrning därefter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofie Nilsson; Therese Boberg; [2019]
  Nyckelord :Sustainable management control; Sustainability Control System as a Package; Sustainable strategic direction; Strategic sustainable consideration; Sustainable underlying reasons; Hållbar verksamhetsstyrning; Sustainability Control System as a Package; Hållbar strategisk inriktning; Strategiskt övervägande avseende hållbarhet; Hållbara fundament;

  Sammanfattning : Problembakgrund och problemdiskussion: Som följd av samhällets ökade medvetenhet avseende hållbarhet står näringslivet inför utmaningar av att möta de förändrade förhållandena, som externa och interna drivkrafter bidragit till, för att bibehålla en etablerad marknadsposition. Dessa utmaningar reflekteras även i företags förmågor att inkludera hållbarhet inom verksamhetsstyrningens komponenter, vilket ramverk som “Sustainability Control System as a Package” ämnar att underlätta. LÄS MER

 2. 2. Community Supported Agriculture : Towards a Flourishing Movement in Europe

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling

  Författare :Jonathan Hoenninger; Lucas Costamilan; Miyuki Ochiai; [2019]
  Nyckelord :Community Supported Agriculture CSA ; alternative food systems; Local Food Networks LFN ; industrial agriculture; strategic sustainable development;

  Sammanfattning : As a response to the growing global sustainability challenges related to industrial agriculture, alternative approaches of food production and distribution are emerging. One approach that fosters direct consumer-producer relationships and sustainable local food production is known as Community Supported Agriculture (CSA). LÄS MER

 3. 3. Looking for Opportunities for Sustainable 'Smart' Mobility: The Case of Self Driving Cars vs. 'Ride Sharing'

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Hanna Bökmark; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sweden is aiming for a sustainable development through achieving the Sustainable Development Goals by 2030. To do so, new mobility habits among Sweden’s inhabitants must be realized; public transport and car sharing have to be prioritised over private car ownership in which people travel alone. LÄS MER

 4. 4. Mitigering i översiktsplanering - En studie av hur översiktsplaner från 21 av Skånes kommuner behandlar minskning av klimatutsläpp

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maria Söderberg; [2017]
  Nyckelord :climate mitagation; spatial planning; municipals; Sweden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish municipalities have the responsibility for spatial planning in Sweden and therefore also play an important part in the climate change efforts at the local level. Municipalities can, through strategic planning of areas such as housing, traffic infrastructure and energy supply, contribute to reduction of greenhouse gas emissions. LÄS MER

 5. 5. Hur översätts naturen? : En kritisk diskursanalys av de svenska miljömålen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Elvira Björkman; [2017]
  Nyckelord :The Swedish Environmental Protection Agency; environmental quality goals; strategic communication; issue arena; stakeholder; network; translation; mass communication; critical discourse analysis; Naturvårdsverket; miljökvalitetsmål; strategisk kommunikation; issue arena; stakeholder; nätverk; översättning; masskommunikation; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : The Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) has overseen the implementation, evaluation and development of the environmental political decisions in Sweden since 1967. In 1999 one “generation goal” (the general direction of the environmental politics) and fifteen “environmental quality goals” was installed to guide their work, in 2005 a sixteenth goal was instated. LÄS MER