Sökning: "Sustainable strategic direction"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Sustainable strategic direction.

 1. 1. Ekologisk hållbarhet vid inköp och hantering av IT : En kvalitativ studie om privata aktörers inställningar och påverkansmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Emma Ögren Nätfalk; Nigisti Johannes; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbar IT; grön IT; strategisk hållbarhet; ekologisk hållbarhet;

  Sammanfattning : As society progresses towards more digitalization companies can now use technology to increase their productivity. Use of digital tools help companies to stay competitive but at the same time affects the natural environment in a negative way. LÄS MER

 2. 2. Tourism apartheid and Sustainable Ground Level Tourism : A study of tourism policy and its implications on society in Cuba

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Latinamerikainstitutet

  Författare :Jan Rutenborg; [2020]
  Nyckelord :Tourism apartheid; Sustsinable development; Sustainable tourism; Ground Level Tourism;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to put focus on sustainability and tourism in Cuba and to explore the phenomenon of "tourism apartheid” and its implications on human rights and sustainable development. This is done by studying prior research on the subject and secondary research sources as well as new material and data collected through qualitative and quantative methods. LÄS MER

 3. 3. Hållbar verksamhetsstyrning : En fallstudie på hur företag med skilda fundament till att arbeta hållbart anpassar dess verksamhetsstyrning därefter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofie Nilsson; Therese Boberg; [2019]
  Nyckelord :Sustainable management control; Sustainability Control System as a Package; Sustainable strategic direction; Strategic sustainable consideration; Sustainable underlying reasons; Hållbar verksamhetsstyrning; Sustainability Control System as a Package; Hållbar strategisk inriktning; Strategiskt övervägande avseende hållbarhet; Hållbara fundament;

  Sammanfattning : Problembakgrund och problemdiskussion: Som följd av samhällets ökade medvetenhet avseende hållbarhet står näringslivet inför utmaningar av att möta de förändrade förhållandena, som externa och interna drivkrafter bidragit till, för att bibehålla en etablerad marknadsposition. Dessa utmaningar reflekteras även i företags förmågor att inkludera hållbarhet inom verksamhetsstyrningens komponenter, vilket ramverk som “Sustainability Control System as a Package” ämnar att underlätta. LÄS MER

 4. 4. Community Supported Agriculture : Towards a Flourishing Movement in Europe

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling

  Författare :Jonathan Hoenninger; Lucas Costamilan; Miyuki Ochiai; [2019]
  Nyckelord :Community Supported Agriculture CSA ; alternative food systems; Local Food Networks LFN ; industrial agriculture; strategic sustainable development;

  Sammanfattning : As a response to the growing global sustainability challenges related to industrial agriculture, alternative approaches of food production and distribution are emerging. One approach that fosters direct consumer-producer relationships and sustainable local food production is known as Community Supported Agriculture (CSA). LÄS MER

 5. 5. Looking for Opportunities for Sustainable 'Smart' Mobility: The Case of Self Driving Cars vs. 'Ride Sharing'

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Hanna Bökmark; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sweden is aiming for a sustainable development through achieving the Sustainable Development Goals by 2030. To do so, new mobility habits among Sweden’s inhabitants must be realized; public transport and car sharing have to be prioritised over private car ownership in which people travel alone. LÄS MER