Sökning: "Tove Jonsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tove Jonsson.

 1. 1. Hur genusmedvetna är barn? : En kvalitativ studie om barns syn på genus utifrån en normkritisk barnbok

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Tove Jonsson; Micaela Johansson; [2017]
  Nyckelord :genus; könsroll; könsneutralitet; barnbok; normkritik; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att synliggöra barns tankar och uppfattningar kring genus och könsroller. Detta får vi svar genom våra två studiefrågor: Vilka uppfattningar har barn om könsroller? och Hur tolkar och förstår barn könsneutralitet? Studien grundar sig i den kvalitativa metoden där vi genomförde intervjuer i samband med högläsning och boksamtal, utifrån en normkritisk barnbok. LÄS MER

 2. 2. Åter på undantag? : Sjuksköterskors erfarenheter av hur egenvård tillämpas inom psykiatrisk omvårdnad.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsaLinköpings universitet/Hälsouniversitetet; Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsaLinköpings universitet/Hälsouniversitetet

  Författare :Sara Jonsson; Tove Lundgren; [2015]
  Nyckelord :Psychiatry; Nurse; Self-care; Psychiatric nursing; Psychiatric illness.; Psykiatri; Sjuksköterska; Egenvård; Psykiatrisk omvårdnad; Psykisk ohälsa.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige beräknas 14-20% av befolkningen lida av psykisk ohälsa. Egenvård är handlingar som utförs i syfte att upprätthålla hälsa och är central inom den psykiatriska omvårdnaden. LÄS MER