Sökning: "Trender i stadsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Trender i stadsplanering.

 1. 1. Vad ska vi göra åt miljonprogrammet? : en litteraturstudie om 1960- och 70-talens storskaliga bostadsbyggande i städernas utkant

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :Miljonprogrammet; stadsbyggande; stadsplanering; samhällsplanering; bostadspolitik; modernism; funktionalism; fysisk planering;

  Sammanfattning : Miljonprogrammet är en av de mest kritiserade bostadssatsningarna i Sveriges historia. Det är även med marginal den största bostadssatsningen. I denna litteraturstudie försöker jag svara på vad fenomenet miljonprogram egentligen innebär och hur det kom till. LÄS MER

 2. 2. The Dilution of Social Sustainability through the Density Discourse in Swedish Urban Planning : The Case of Västerås as a Mid-sized ‘Ordinary’ City

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Frida Helander; Per Leijonhielm; [2022]
  Nyckelord :planning process; social sustainability; density; attractiveness; affordability; planeringsprocessen; social hållbarhet; täthet; attraktivitet; billiga bostäder;

  Sammanfattning : The field of urban planning experiences many trends, social sustainability and density being two of them. While density has been on the agenda before, it has lately become synonymous with sustainability, the social dimension included. LÄS MER

 3. 3. Vinterstaden bortom sommarnormen : Ett masterarbete om att främja människors användning av offentliga rum i vinterstäder

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Stina Reinhammar; [2021]
  Nyckelord :vinter; vinterstäder; klimat; subarktiskt; offentliga rum; stadsplanering; design;

  Sammanfattning : Till följd av globaliseringen och de arkitektoniska trender som finns planeras världens vinterstäder utefter klimat som inte alltid är anpassade till sina egna förutsättningar. Då klimat är något som påverkar människors beteende har vinterstäder en stor utmaning vid utformning av offentliga rum utomhus. LÄS MER

 4. 4. Space syntax : En studie om tillämpning och dess koppling till teorin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Torun Hultén; [2021]
  Nyckelord :Space syntax; urbanmorfologi; stadens form;

  Sammanfattning : Intresset för att kvantitativt kunna mäta städer har blivit allt större. I takt med urbaniseringen och strävan efter mer kunskap inom stadsplanering har bland annat verktyg såsom space syntax blivit allt mer vedertagna. LÄS MER

 5. 5. Markexploatering och förtätning : trender och traditioner inom svensk bostadsplanering

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Roxana Ghiaei Moghaddam; [2021]
  Nyckelord :förtätning; exploatering; bostadsbrist; stadsplanering; samhällsutveckling; miljonprogrammet; Brunnshög; densification; exploitation; housing shortage; city planning; societal development; the Swedish Million Programme;

  Sammanfattning : Bostadsbrist är en återkommande utmaning som involverar både bostadspolitik och samhällsplanering. Olika strategier finns för att hantera fenomenet, varav vissa redan är prövade. LÄS MER