Sökning: "Tullhus"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Tullhus.

 1. 1. Allemansrätten

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Helena Klefbom; [2015]
  Nyckelord :Fiskmarknad; Saluhall; transformation; tullhus; renseri; restaurang; skeppsbron; gamla stan; torg;

  Sammanfattning : Allemansrätten är ett kandidatarbete som utifrån det givna programmet för fiskmarknad på Skeppsbron i Stockholm, ämnar besvara frågan; hur denna plats på mesta möjliga sätt kan tjäna flest? Förslaget tar till vara och inkorporerar det gamla tullhuset i sitt program. Avsikten har varit att med utgångspunkt i tullhusets i-balkskonstruktion och låglutande sadeltak, inspireras av det gamla, utan att nostalgiskt kopiera. LÄS MER

 2. 2. Skeppsbrohallen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Simon Fored; [2015]
  Nyckelord :Fish Market; The Ship s Bridge; Stockholm; Gamla Stan; Fiskmarknad; Skeppsbron; Skeppsbrohallen; Marknad; Skeppsbrokajen;

  Sammanfattning : Mitt projekt bygger på den traditionella saluhallen med ljus ovanifrån. Tunga väggar av tegel och en hög takhöjd skapar en upplevelse som förknippas med en myllrande marknadsplats. Samtidigt bidrar det böjda taket av trä till att lätta upp den strikta formen. LÄS MER

 3. 3. Skeppsbron: Stadsrum i förändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Jessica Dits; [2015]
  Nyckelord :Skeppsbron; Stadsrum; Förändring; Tranströmer; Gamla stan; Tullhus; Hedqvist; Hamn; Stadsmuseet; Koppla samman; Utöka program; Göra tillgängligt; Komma ner till vattnet; Höra till; En sekvens av händelser; Rum för alla; Nu är jag här;

  Sammanfattning : Här är norr, här är Stockholm simmande palats och ruckel.Tomas Tranströmer: Inomhuset är oändligt ur För levande och döda (1989)Skeppsbron i Stockholm är ett stadsrum i förändring. I och med att Slussens ombyggnad står för dörren väntar en ny framtid platsen. Den äger en stor potential men upplevs idag som bortglömd och själlös. LÄS MER

 4. 4. Rökeriet

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Corinne Brandberg; [2015]
  Nyckelord :smokery; cleanery; bistro; fish market; skeppsbron; costums house; transformation; rökeri; renseri; bistro; fiskmarknad; skeppsbron; tullhus; transformation;

  Sammanfattning : mat är en del av dagarna vi lever. fisk är en del av staden vi bor i. nu som då möts vi där - vid bordet, över disken, i hamnen.på skeppsbron är avstånden små och stora. LÄS MER