Sökning: "Uppsats realism"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Uppsats realism.

 1. 1. Stormakterna med vetorätt : En undersökning av Ryssland och USA:s retorik i FN:s säkerhetsråd mellan åren 1949 – 2018

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Bill Edlund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks den retorik som förts av Rysslands och USA:s representanter i samband med att något av de två länderna använt sitt veto i FN:s säkerhetsråd. Detta görs genom en innehållsanalys som samtidigt syftar till att pröva vilken av de två teorierna realism och konstruktivism som främst kan förklara hur dessa länder legitimerar sina ställningstaganden. LÄS MER

 2. 2. “Plata o Plomo?”

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl Lundahl; Henrik Lindholm; [2019]
  Nyckelord :Calikartellen; Medellinkartellen; Colombia; Neorealism; Anarkiska system; Samarbete; Attacker; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna B-uppsats har undersökt hur de colombianska drogkartellerna Calis och Medellins handlingar 1980-1996 kan förstås utifrån neorealismens teorier om hur stater interagerar sinsemellan. Neorealism, samt dess avgreningar offensiv och defensiv realism, har använts som teoretiskt ramverk för att analysera när karteller väljer att samarbeta med kontra attackera varandra eller andra väpnade aktörer. LÄS MER

 3. 3. Revenue Management Applicability on Coworking Space : Operator Perspective

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sofie Magne; Jacob Stenswed; [2019]
  Nyckelord :Revenue Management Model; RM-model; Coworking office; Coworking; office market; Key performance indicators; benchmarks; market segmentation; demand forecast; revenue optimization; Intäktsoptimeringsmodeller; RM-modell; Coworking verksamhet; Co-working kontorsmarknad; resultatindikationer; benchmark; marknadssegementering; efterfrågan prognos;

  Sammanfattning : This thesis explores the potential use and implementation of a revenuemanagement model for coworking operators. With a critical realism philosophyand abductive approach, a quantitative study using primary data from a coworkingoperator has been conducted. LÄS MER

 4. 4. Erkännande på Afrikas Horn - Realpolitik eller Folkrätt?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Thomas Bressler; Joel Ekström; [2019]
  Nyckelord :Realism; Folkrätten; Etiopien; Eritrea; Somalia; Somaliland; Erkännande; Självständighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker folkrättsliga och realpolitiska förklaringar till varför Eritrea erhållit internationellt erkänd status och medlemskap i FN medan Somaliland helt saknar internationellt erkännande. Kongruensmetod används för att se om antaganden inom Realistisk teori om realpolitik och makt, samt folkrättsliga principer överensstämmer med utfallet i de båda fallen. LÄS MER

 5. 5. Varför väljer Global Witness att dra sig ur Kimberleyprocessen?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Nora Hattar; [2019]
  Nyckelord :Blood diamonds; Conflict diamonds; blodsdiamanter; Kimberley process; Kimberleyprocessen; Marange; Zimbabwe; Global Witness.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Global Witness är en icke-statlig organisation som jobbar med att hitta samband mellan naturresurser, korruption och mänskliga rättigheter. År 1998 släppte Global Witness en rapport som avslöjade den fruktansvärda sanningen bakom de dyrbara diamanter som västvärlden köpte i sina butiker. LÄS MER