Sökning: "Vad är samhällsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Vad är samhällsekonomi.

 1. 1. "Är vi kreditvärdiga?" : Hur svenska banktjänstemän fattar kreditbeslut utifrån struktur och professionella bedömningar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Alicia Daneli; Anton Nordenö; Efraim Kayar; [2019]
  Nyckelord :Structure; professional judgment; 5C-model; credit decision; creditworthy; creditor; lender; borrower and accounting information; Struktur; professionella bedömningar; 5C-modellen; kreditbeslut; kreditvärdighet; kreditgivare; långivare; banktjänstemän; låntagare och redovisningsinformation;

  Sammanfattning : Introduktion Lån- och kreditgivning är en väsentlig del av dagens samhällsekonomi både när det gäller privatpersoner och företag. Om bankerna är för restriktiva till företagskreditgivning riskerar den ekonomiska tillväxten att påverkas. Vidare anses affärsbankerna ha blivit mindre riskvilliga. LÄS MER

 2. 2. Sist-in-sLAShas-ut : En diskursanalys av politiska dokument kring turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Malin Bohman; [2019]
  Nyckelord :Turordningsregler; LAS; diskursanalys; makt; arbetstagare; arbetsgivare; samhällsekonomi; anställningsskydd;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker språkets konstruktion i politiska dokument som skrivits tiden innan revideringen av lagen om anställningsskydd fastställdes år 1982 - och fram till början av år 2019. Undersökningen avgränsar sig till turordningsreglerna och diskussioner om dessa eftersom paragrafen varit föremål för inskränkningsförslag ända sedan lagen fastställdes år 1974. LÄS MER

 3. 3. ”Alla andra är alarmister” Varför är de skandinaviska högerpopulistiska partierna klimatskeptiker?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Eriksson; [2018-07-02]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Dansk Folkeparti; Fremskrittspartiet; högerpopulism; högerpopulistisk miljöpolitik; klimatpolitik; klimatskeptiker; populism; Sverige; Norge; Danmark;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om klimatpolitik hos högerpopulistiska partier i Skandinavien. Tre partiers uttalanden om klimatfrågor analyseras och jämförs. Syftet är att identifiera ideologiska förklaringar till att politiken ser ut som den gör och gemensamma drag i en skandinavisk högerpopulistisk klimatpolitik. LÄS MER

 4. 4. Insiderinformation – En utredning av begreppets definition i artikel 7 MAR och dess förenlighet med förordningens bakomliggande syften

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sophia Reutercrona; [2018]
  Nyckelord :Associationsrätt; EU-rätt; kapitalmarknadsrätt; insiderinformation; MAR; marknadsmissbruksförordning.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On 3 July 2016, Regulation (EU) No 596/2015 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse, market abuse regulation (MAR), entered into force. MAR has been criticized due to its allegedly vague provisions and for straining issuers with extensive administration in order for them to comply with the regulation. LÄS MER

 5. 5. Utbildning i livsmedelshygien gör skillnad : en kvantitativ studie om livsmedelshygien bland studenter vid universitet och högskolor i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Frida Hellkvist; Elin Zetterström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Matförgiftning är ett globalt problem relaterat till både hälsa och samhällsekonomi. En av orsakerna är bristande livsmedelshygien i de privata hushållen. Studier internationellt har uppmärksammat brister i kunskap, attityder och beteenden gällande livsmedelshygien bland universitetsstudenter. LÄS MER