Sökning: "Veronica Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Veronica Svensson.

 1. 1. Divergent; a Society Divided : An analysis of the factions, their similarities with class from a Marxist perspective and classism

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Hanna Svensson; [2021]
  Nyckelord :Veronica Roth; Divergent; dystopia; Marxism; class; classism; Veronica Roth; Divergent; dystopi; Marxism; klass; klassism;

  Sammanfattning : The background to this essay is that I wanted to analyze the factions in Veronica Roth´s novel Divergent and class from a Marxist perspective. I used a Marxist perspective on social class to find details that matched or looked similar to the novel and did an analysis and comparison between them. LÄS MER

 2. 2. The Hemköp Case

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Hallin; Linus Svensson; Veronica Ågren; Grant Boyle; [2021]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Barnmorskors och undersköterskors upplevda arbetssituation i samband med barnafödsel : Fokusgruppsintervjuer

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elinor Segerberg; Veronica Svensson; [2020]
  Nyckelord :Midwife; auxiliary nurse; experience; work situation; Barnmorska; undersköterska; upplevelse; arbetssituation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnafödsel är en naturlig livshändelse som symboliserar en viktig del i livet för många kvinnor. Förlossningsupplevelsen är för många föräldrar en stor upplevelse som kvarstår under lång tid. LÄS MER

 4. 4. Är den sekulära normens styrka standard i var och ett religionskunskapsklassrum? : En empirisk studie av gymnasieelevers upplevelse av religions­kunskaps­undervis­ningen i ett sekulariserat Sverige.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Veronica Åberg Svensson; [2020]
  Nyckelord :religionsundervisning; religion; religionsdidaktik; sekularisering; svenska skolan; kristendom; ateism; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att dagens religionskunskapsundervisning tenderar att ha ett sekulariserat perspektiv som norm i klassrummet. Denna norm resulterar i exkludering av religiösa elever samt en negativ inställning till individer med religiös tro. LÄS MER

 5. 5. Etnisk mångfald - "Nödvändigt för några, men bra för alla" : En kvalitativ studie om relationen mellan etnisk mångfald och kompetens med fokus på hållbarhet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Emelie Fredriksson; Martin Johansson; Veronica Svensson; [2020]
  Nyckelord :Ethnic diversity; Ethnicity; Sustainability; Competence; Supply of competence; Leadership; Organizations; Etnisk mångfald; Etnisk tillhörighet; Hållbarhet; Kompetens; Kompetensförsörjning; Ledarskap; Organisationer;

  Sammanfattning : This study starts off with an introduction to the challenges organizations today encounter concerning managing knowledge and finding suitable staff that meet the needs of the organization. Thereafter the challenges are seen through the aim of diversity. LÄS MER