Sökning: "analys sagor"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden analys sagor.

 1. 1. Småstaden som blev till sagor : En turismvetenskaplig studie om Vimmerby och den tekniskautvecklingen av Astrid Lindgrens Värld

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Ellen Waern; Ellinore Wagnervik; [2019]
  Nyckelord :teknik; destinationsutveckling; nostalgi; storytelling;

  Sammanfattning : Astrid Lindgrens Värld (ALV) öppnade år 1981 upp sina portar för första gången iVimmerby och har sedan dess blivit en plats som hundratusentals människor besöker år efterår. Astrids sagor har gjort sig kända över hela världen och i takt med populariteten växte ävenparken och varumärket Astrid Lindgren. LÄS MER

 2. 2. Hur skriver man för barn? : En studie av målgruppsanpassning i informationstexter för barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Betty Andersson; [2018]
  Nyckelord :1177 Vårdguiden; barn; informationstexter; läsbarhetsanalys; läsförståelse; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur 1177 Vårdguidens informationstexter som riktar sig till barn har anpassats efter målgruppens behov. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur väl texter anpassats samt huruvida de förstås av målgruppen. Materialet består av två texter från 1177 Vårdguidens barnavdelning. LÄS MER

 3. 3. Jungfru i nöd? : En kvalitativ studie om hur Disney prinsessor gestaltas på film

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Susanne Gilberg; Sonja Mesrouj; [2017]
  Nyckelord :Könsroller; stereotyper; genus; Disney; skönhet; prinsessor;

  Sammanfattning : Disney har tidigare kritiserats för att de använder typiska könsroller, som exempelvis passiva kvinnor och modiga män. Därför har vi valt att studera hur sex Disney prinsessor gestaltats från 1930-talet till 2010-talet. Vårt syfte var att undersöka om kvinnan hade stereotypa roller och hur gestaltningen sett ut genom åren. LÄS MER

 4. 4. SAGOR FÖR BARN OCH VUXNA. Målgruppsanpassning i två olika svenska översättningar av tre av H.C. Andersens sagor.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Johanna Sörensen; [2016-06-20]
  Nyckelord :översättarprogrammet; Översättning; H.C. Andersen; målgruppsanpassning; utelämning; tillägg;

  Sammanfattning : H.C. Andersen skrev sagor för både barn och vuxna. LÄS MER

 5. 5. Kan du berätta lite om sagan? : en studie om vad barn uttrycker om sagan under och efter högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Mary Minardi; Cecilia Gundersen; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bilderböcker är någonting som mer eller mindre alltid finns på förskolan. Böckerna kan tolkas på flera olika sätt och under högläsningsstunderna får barnen chans att tolka bilderna tillsammans med texten. LÄS MER