Sökning: "arbete i affär"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden arbete i affär.

 1. 1. En bedräglig affär : - Kommuners utsatthet för fakturabedrägerier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Viktor Henriksson; Svante Dahlin; Lina Gellerhorn; [2022]
  Nyckelord :Invoice fraud; internal control; municipalities; public administration; welfare crime; Fakturabedrägeri; intern kontroll; kommuner; offentlig förvaltning; välfärdsbrott;

  Sammanfattning : Det nuvarande kunskapsläget gällande fakturabedrägerier är tunt, och särskilt sådana som drabbar välfärdssystemet. Denna uppsats syftar till att öka kunskapen om fakturabedrägerier som drabbar kommuner i Skåne och deras förutsättningar att arbeta med detta. LÄS MER

 2. 2. Konsekvenser i Pandemins spår - Har efterfrågan på kontorslokaler förändrats?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustav Ingvaldsson; [2021]
  Nyckelord :Efterfrågan; Marknadsanalys; Kontor; Covid-19; 4Q-modellen; Global kris; Urban ekonomi; Fastighetsvärdering; Coworking; Hemarbete; Demand; Market Analysis; Office Space; 4-Quadrant Model; Global Crisis; Urban Economics; Real Estate Valuation; Remote Work; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since the outbreak of the pandemic early 2020, the world has experienced disruptive change in many of its foundations. Privileges as free movement, the freedom of assembly and simply being able to go to the movies have been replaced by strict local and national policies, limiting humans and companies. LÄS MER

 3. 3. Förbättring av ett produktionsflöde

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Malin Jaginder; Alexandra Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Production flow; Capacity; Lean waste; Improvement work; Produktionsflöde; Kapacitet; Leanslöseri; Förbättringsarbete;

  Sammanfattning : NOTE AB är ett elektronik- och komponentföretag som tillverkar produkter till verkstäder, medicinsktekniska företag, försvaret och kommunikationselektronik företag. Examensarbetet genomfördes på deras enhet i Torsby som specialiserar sig på prototypframtagning och tillverkning av produkter som används i tuffa miljöer. LÄS MER

 4. 4. Business judgment rule - bör svenska domstolar utvärdera företags affärsbeslut?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ted Winström; [2021]
  Nyckelord :associationsrätt; business judgment rule; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Claims for damages against board members have historically been unusual in Sweden but have started to increase in recent years. The responsibility of board members is regulated in the 29th chapter 1 § of the Swedish Companies Act (SCA) and of particular interest for this essay are the cases where the board has caused damage upon the company through bad business decisions. LÄS MER

 5. 5. Var går gränsen för dåliga affärer? - En undersökning av rekvisitet ”inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget” i 17 kap. 1 § 1st. p 4 aktiebolagslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Eriksson Oppliger; [2020]
  Nyckelord :Associationsrätt; aktiebolagsrätt; förtäckta värdeöverföringar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis covers the topic of how to distinguish poor business practices from undervalued transactions. The topic of undervalued transactions has been extensively debated in the Swedish jurisprudence, which has resulted in the development of two different methods for determining the commercial nature of a transaction. LÄS MER