Sökning: "attityder till svenska dialekter"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden attityder till svenska dialekter.

 1. 1. He e huskut artut mä dialektan : En studie om underliggande attityder mot svenska dialekter i uppläst reklam

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Vera-Linn Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Svenska dialekter; dialekter; reklam; språkattityder; matched guise; språk som identitetsskapande; status- och solidaritetsprincipen;

  Sammanfattning : Dialekter och identitet är två begrepp som sällan kan skiljas åt. Dialekter och reklam däremot kan ses som en ny företeelse som tycks verka i symbios för att förmedla budskap och skapa ett personligt tilltal mot konsumenter. LÄS MER

 2. 2. ”Bonnig på ett charmigt sätt” En kvalitativ intervjustudie av attityder till dialekter och dess påverkan på dialekters ställning och överlevnad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Maria Häger; [2013-03-27]
  Nyckelord :attityder; dialekt; dialektutjämning;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hp Svenska språket, LSV410Höstterminen 2012Handledare: Kirsti Hansen.... LÄS MER

 3. 3. Gymnasieungdomar och dialekt i Skaraborg: En undersökning om rapporterat språkbruk och attityd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Kajsa Högberg; [2010-02-09]
  Nyckelord :Dialekt; attityder; gymnasieungdomar och Skaraborg;

  Sammanfattning : Denna uppsats redovisar de resultat som uppnåtts genom en enkätundersökning bland gymnasieungdomar i Skaraborg. Undersökningen genomfördes på sex skolor i fem olika städer i området och totalt deltog 214 elever. Syftet var att ta reda på vad eleverna har för attityd till den egna dialekten och hur de själva ser på sitt språkbruk. LÄS MER

 4. 4. Att prata normalt En studie av 12 ungdomars attityder till dialekter och sambandet mellan dessa och deras eget språkbruk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Thérése Fridolf; [2010-01-28]
  Nyckelord :Dialekter; attityder; språkbruk;

  Sammanfattning : Studien Att prata normalt – En studie av 12 ungdomars attityder till dialekter och sambandet mellan dessa och deras eget språkbruk, är en undersökande studie av ungdomars attityder till dialekter i allmänhet och sin egen dialekt boråsiskan i synnerhet. Syftet med studien är att utreda attityders påverkan på det egna språkbruket, samt om resultatet varierar anmärkningsvärt mellan den studieförberedande och den yrkesförberedande gymnasieutbildningen respektive mellan de kvinnliga och manliga informanterna. LÄS MER

 5. 5. Ungdomar och dialekt i Småland : en attitydundersökning

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Martina Christensen; [2008]
  Nyckelord :dialekt; attityd; Småland;

  Sammanfattning : Ungdomars attityder till småländska dialekter står i centrum i den här uppsatsen. Studiens syfte är att undersöka småländska gymnasieelevers attityder till dialekter i landskapet. LÄS MER