Sökning: "barn sorg upplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden barn sorg upplevelse.

 1. 1. Att leva i hopp och förtvivlan -kvinnors upplevelse av ofrivillig barnlöshet efter misslyckade försök att bli mamma : litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Djene Sidibe; [2018]
  Nyckelord :Infertility female; Involuntary childlessness; Grief; Self concept; Mental health; Hope; Experiences; Fertilization in Vitro IVF .; Kvinnlig infertilitet; Ofrivillig barnlöshet; Sorg; Självkänsla; Psykisk hälsa; Hopp; Erfarenheter; Fertilization in Vitro IVF .;

  Sammanfattning : Infertilitet är ett relativt vanligt hälsoproblem i dagens samhälle. Infertilitet kan uppstå som resultat av en sjukdom där en störning av reproduktiva kroppsfunktioner hindrar uppkomsten av en graviditet och födsel av ett barn. LÄS MER

 2. 2. Berikande möten : Barnmorskors upplevelser i mötet med Intrauterin fosterdöd

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Berdén; Lovisa Englén; [2017]
  Nyckelord :Intrauterine Fetal Death; midwife; experience; meetings; feelings; caring; relation; intrauterin fosterdöd; barnmorska; upplevelse; möten; känslor; vårdande; relation;

  Sammanfattning : Intrauterin fosterdöd (IUFD) definieras som ett barn som, efter 22 fullgångna graviditetsveckor, efter framfödandet inte visar några livstecken. Det drabbar drygt 400 barn i Sverige årligen. Enligt tidigare forskning har barnmorskan en viktig roll i att förbereda föräldrarna samt underlätta deras första möte med sitt döda barn. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelse av sitt barns suicid : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Hanna Lindgren; Pernilla Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Parents; bereavement; child; suicide.; Föräldrar; förlust; barn; suicid.;

  Sammanfattning : Titel: Föräldrars upplevelse av sitt barns suicid: En litteraturstudieBakgrund: Suicid är ur ett folkhälsoperspektiv ett stort problem. Bland ungdomar har antalet suicid inte minskat något senaste åren och det finns en bristande kunskap hos vårdpersonal gällande omhändertagandet av efterlevande anhöriga. LÄS MER

 4. 4. Döden i bilderboken : En studie av ikonotexten hos Kitty Crowther

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helena Öberg; [2017]
  Nyckelord :Bilderbok; barn- och ungdomslitteratur; döden; vänskap; änglar; sorg; empati; ikonotext; Kitty Crowther; Astrid Lindgren Memorial Award; ALMA-priset; ALMA-priset 2010;

  Sammanfattning : Sammanfattning Hur kan bilderbokens ikonotext, med dess särpräglade uttryck och estetik ge uttryck för döden? Utifrån min läsning av Kitty Crowthers tre bilderböcker på temat döden; Moi et Rien (2000), La visite de petite mort (2004) och Annie du lac (2009) har jag studerat hur de dubbla läsplanen bild och text samverkar och skapar en estetisk upplevelse som förmedlar svårfångade psykologiska sammanhang, kulturella förhållningssätt och mänskliga erfarenheter. Genom sina bilderböcker ger Crowther uttryck för det osedda, svårgripbara och abstrakta begreppet döden och visar att när någon dör lär sig någon annan hur det är att leva. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av ett missfall : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Frida Nord; Kristin Staf; [2017]
  Nyckelord :miscarriage; spontaneous abortion; experiences; psychosocial support; missfall; spontan abort; upplevelser; psykosocialt stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av alla graviditeter slutar 10-20% med ett missfall, vilket betyder att det är vanligt förekommande och drabbar många kvinnor. Ett missfall kan innebära en väldigt traumatisk upplevelse för den drabbade och är både psykiskt och fysiskt påfrestande. LÄS MER