Sökning: "biotit"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet biotit.

 1. 1. Three-dimensional modelling of the Källfallsgruvan iron oxide deposit, Riddarhyttan ore field, Bergslagen, Sweden: Integrating existing and new data to aid understanding of structural controls and mineral exploration

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Edna Spahic; [2021]
  Nyckelord :Three-dimensional modelling; Mineral exploration; Bergslagen; Riddarhyttan ore field; Källfallsgruvan iron-oxide deposit;

  Sammanfattning : The Bergslagen ore province, located in the Fennoscandian shield in the south-central part of Sweden hosts several metallic mineral deposits, one of them being the Källfallsgruvan iron-oxide deposit in the Riddarhyttan ore field, situated in a high-strain shear belt denoted as the West Bergslagen Boundary Zone (WBBZ).  An accurate 3D geological model of the Källfallsgruvan iron-oxide deposit has been generated to aid understanding of the ore body geometries and calculating volume and tonnage. LÄS MER

 2. 2. Deformationsmätningar av förstärkningsbågar i biotitområden i LKAB:s gruva i Malmberget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Andreas Ylmefors; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med att gruvbrytningen går djupare förändras förutsättningarna för malmbrytning. Med djupet ökar de vertikala bergspänningarna och beroende på brytningsmetod kan även de horisontella bergspänningarna öka. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av lakningspotential och kristallareafördelning av opaka mineral i bergarter från Ekobacken, Värmdö kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Andrei Rapp; [2019]
  Nyckelord :Acid Rock Drainage; drainage potential; crystal-area distibution; sulphide minerals; Ekobacken; surt lakvatten; lakningspotential; kristallareafördelning; sulfidmineral; Ekobacken;

  Sammanfattning : Ekobacken, Värmdö kommun, har problem med surt yt- och grundvatten med höga metallhalter. Uppmärksamheten har riktats mot berggrunden som krossats och lagrats i deponihögar. Bildningen av sur lak styrs av flertalet geokemiska egenskaper, bland annat vilka sulfidmineral som förekommer och deras kristallstruktur. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan geologiska och bergmekaniska egenskaper i bergmaterial som bärlager till riksväg 51 : Riksväg 51 sträckan Svennevad - Kvarntorpskorset

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Philip Landeman; [2018]
  Nyckelord :geology; baselayer; layer; minerals; sweden; örebro; filipstad; daglösen; micro-deval; Rob Hellingwerf; Philip Landeman; metamorfos; facies; roadcut; baselayer; Berg; bergsskolan; ltu; svennevad; kvarntorp; kvarntorpskorset; geologi; mineralogi; bärlager; lager; örebro; pålsboda; sverige; rikväg 51; väg 51; 51; sprickzon; deformationszon; kvalitet; trafikverket; bergskärning; vägskärning; kulkvarn; kulkvarnsvärde; värde; microdeval; micro-deval; mikro-deval; kulkvarnstest; kulkvarnstester; lager; obundna lager; obundna; obundet lager; obundet; lösa lager; nötningsmotstånd; petrografi; petrografisk analys; mineral; berggrund; bergart; bergartstyp; bergsmassiv; bergskärning; vägskärning; bergartsprover; bergprover; borrkärnor; mineralogisk sammansättning; gnejs; granit; kvarts; kalifältspat; plagioklas; biotit; glimmer; muskotvit; granat; epidot; kvartsgång; kvartsgångar; metamorf; metamorfos; breccia; amfibolit; facies; trafikverkets föreskrifter; svensk standard; 3dpdf; 3d-pdf; drönare; undersökningar; provtagning; 2017; 2018; 2019; 2020; jan jansson; philip landeman; bergsskolans laboratorium; rob hellingwerf; loxia group; ncc group; loxia; bergsskolan; bergsskolan i filipstad; filipstad; daglösen;

  Sammanfattning : This thesis was created to ensure the quality of the rock which would be crushed to base layer construction material, in a road cut at Swedish highway 51, and to find a possible link between the rock's abrasion resistance and its mineralogy. Rock samples were collected, and among other things, several ball mill tests were carried out. LÄS MER

 5. 5. Genetic relationships and origin of the Ädelfors gold deposits in Southeastern Sweden

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Tobias Wiberg Steen; [2018]
  Nyckelord :Ädelfors; sulfur isotope ratio; pyrite chemistry; orogenic gold; gold; gold quartz vein; trace elements; gold mine; banded iron formation; SEM-EDS analysis; gold silver ratio; Ädelfors; svavelisotoper; pyritkemi; orogent guld; guldrik kvartsåder; guld; guldfyndighet; spårelement; bandad järnmalm; SEM-EDS analys; guld silver förhållande;

  Sammanfattning : Ädelfors is situated ca 17 km east of Vetlanda, Jönköping County, in the N-S striking Trans-scandinavian igneous belt and is a part of the NE-SW striking 1.83-1.82 Ga Oskarshamn-Jönköping belt emplaced during a continental subduction towards the Svecofennian continental margin. The continental arc hosts the 1. LÄS MER