Sökning: "budget motivation deltagande"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden budget motivation deltagande.

 1. 1. Deltagande i budgetprocessen : En fallstudie om vilka faktorer som bidrar till motivation och minskar slack

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Hanna Andersson; Anna Andrésson; [2017]
  Nyckelord :Budget; budget process; participation; subordinate managers; motivation; slack; communication; personality; community and cooperation; strategic planning; personal values; Budget; budgetprocess; deltagande; underordnade chefer; motivation; slack; kommunikation; personlighet; gemenskap och samarbete; strategisk planering; personliga värderingar;

  Sammanfattning : Att skapa en budget handlar om att ta fram en prognos för framtida ekonomiska resultat både vad det gäller likviditet, resultat- och balansräkningen. Den kan ha olika syften inom ett företag och kan användas för att motivera de underordnade cheferna genom att låta dem vara delaktiga i processen då det skapas mål som leder till en belöning. LÄS MER

 2. 2. Ekonomistyrning i PostNord AB Region Växjö : Budget i kombination med prestationsmätning och dess styreffekter i organisationen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Martin Mattelin; Emelie Andersson; [2014]
  Nyckelord :Deregulated market; Public sector; Management control system; Budget; Budget related Behavior; Budget Cuts; Criticism of the budget; Beyond budgeting; Performance measurement; Performance-based budget; Corporate culture; avreglerad marknad; offentlig verksamhet; ekonomistyrsystem; budget; budgetrelaterat beteende; budgetnedskärningar; kritik mot budget; budgetlös styrning; prestationsmätning; prestationsbaserad budget; företagskultur;

  Sammanfattning : Bakgrund: I en konkurrenskraftig miljö med föränderliga villkor krävs en tillämpning av sofistikerade styrverktyg inom ett företags ekonomistyrsystem. Verksamheten PostNord AB har i och med en bolagisering och avreglering genomgått en strukturomvandling men har fortfarande ett statligt uppdrag samtidigt som de konkurrerar med helt kommersiella företag. LÄS MER

 3. 3. Användning av kortsiktig planering - i sex stora svenska företag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Svensson; Emilia Hult; [2014]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Planering används inom företag för att stödja beslutsfattande och kontroll. För kortsiktig planering har budgeten länge varit det huvudsakliga styrmedlet. LÄS MER