Sökning: "business archives"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden business archives.

 1. 1. Cross-Cultural Management: : In case of Germans and Indians working at BOSCH Ltd., Bangalore, India

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mekdes Teklemariam; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim: This study investigates what cultural difference exists between India and Germany and how cross-cultural management is addressed in the German company BOSCH in India.    Methodology: A qualitative method is used in this research study. The Study is conducted by assessing different kinds of primary and secondary data. LÄS MER

 2. 2. Records roles in Corporate Sustainability Reporting : An explorative study of corporate sustainability reporting from an archives and information science perspective

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Tove Engvall; [2019]
  Nyckelord :Sustainability reporting; corporate accountability; records; globalization; sustainable development;

  Sammanfattning : Calls for more responsible companies, have led to initiatives and legislations of sustainability reporting, in order to improve corporate transparency and accountability regarding companies economic, environmental and social impact. The aim of the research was to explore records roles in corporate sustainability reporting, which is discussed from an archives and information science perspective. LÄS MER

 3. 3. En utvecklad laboratorieverksamhet : Väg från kostnadsbesparande analyslabb till utvecklingsskapande kunskapscenter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Helena Wänlund; [2019]
  Nyckelord :competence profile; identity; knowledge; mission; process; targets; total quality management; vision; identitet; kunskap; kompetensprofil; mission; mål; offensiv kvalitetsutveckling; processer; vision;

  Sammanfattning : För att klara planetens utmaningar är cirkulär ekonomi ett förhållningsätt som med ett kretsloppstänk som minskar behovet av att ta mer av jordens resurser. Utveckling och möjligheter för tester och försök i laboratoriemiljö är en av nycklarna till framgång. LÄS MER

 4. 4. Tillhandahålla tillgång eller tillgång för att tillhandahålla : en analys av tillgänglighetsdiskursen inom ramarna för ärendehandläggning på Landsarkivet i Lund

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Alexandra Wideheim; Ida Rüter; [2018]
  Nyckelord :accessibility; LLA; Riksarkivet; regional archives; reference service; Foucauldian discourse analysis; new institutional theory; cultural heritage; outreach; archival mediation; the physical document; postmodernism; finding aids; network of networks; Web 2.0; digital information; Archive 2.0; regionarkiv; tillgänglighet; diskursanalys; institutionell analys; kulturarv; arkivvetenskap; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this Master’s thesis is to analyse the discourse of accessibility at the Regional Archives in Lund. The focal point of the study is the interaction between the archivist and the user of the archival records, which stems from questions regarding how archival records are mediated in the dialogue between the archivist and the user, and if the archive’s construct of access is perceived as accessible or not. LÄS MER

 5. 5. Arkiven och allmänheten : En undersökning av marknadsföring inom arkivsektorn

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Meijer Martin; [2018]
  Nyckelord :Arkiv; marknadsföring; medier; sociala medier; allmän tjänsteverksamhet;

  Sammanfattning : This paper constitutes an investigative analysis of how marketing is utilized in public archives in the municipality of Uppsala. By studying and contrasting two local archives and putting these findings in a wider marketing context this paper hopes to answer several questions about how archives market themselves: How important marketing is considered as an aspect of archival work, How highly marketing is prioritized in regards to archive resources and funding, how traditional and social media impacts the marketing landscape and effort of the archives, what differences in methodology occur between the two archives and what constitutes the basis of these differences, and how the economic terminology of marketing is used in archives as cultural institutions. LÄS MER