Sökning: "co-creation co-destruction of value"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden co-creation co-destruction of value.

 1. 1. What new practices emerged following VAR in football among spectators, and how do these practices relate to potential value co-creation and co-destruction?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Salih Tilki; Kanti Das Mrinmoya; [2023-07-03]
  Nyckelord :video assistant referee; practice theory; consumption practices; emotional practices; value co-creation; value co-destruction; interactive value formation;

  Sammanfattning : Technological tools are widely used in all industries. In football, Video Assistant Referee (VAR) has been implemented and is becoming more common in nearly all domestic leagues and international organizations. Previous research has shown how VAR affected the game objectively, as well as people's perspectives toward this new technology. LÄS MER

 2. 2. SDL, qualitative research on service chatbots’ co-destruction impact on consumer ecosystem.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Daniele Galizzi; Dilyan Valentinov Peshev; [2023]
  Nyckelord :Chatbots; AI; Value Co-Creation; Value Co-Destruction; Service Ecosystem; Customer Service;

  Sammanfattning : This study is rooted in the Service Dominant Logic (SDL) theory and explores the phenomenon of value co-destruction, the context being chatbot-mediated customer service, with a focusing on chatbots affiliation with value-co-destruction and on the impacts outsideof the dyadic relationship between the service provider and receiver, described as the broader consumer ecosystem. It is evident that the relationship between businesses and consumers is being revolutionized through the implementation of chatbots, claiming benefits such as improved operational efficiency, and non-time specific service. LÄS MER

 3. 3. Customer engagement and co-creation in crowdfunding : Multi-case study on tabletop Kickstarter campaigns

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Michael Polatos; Andrii Kernitskyi; [2023]
  Nyckelord :Customer engagement; Kickstarter; co-creation co-destruction of value; S-D logic;

  Sammanfattning : Background: Crowdfunding is a new form of financing that has gained popularity among entrepreneurs seeking to fund innovative and creative projects. It involves collecting small amounts of money from a large number of potential backers through specialised websites. LÄS MER

 4. 4. Den externa marknadsförarens perspektiv på strategiskt varumärkesbyggande : En fallstudie om värdeskapande i en B2B kontext

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elin Friberg; Emma Kjellgren; [2023]
  Nyckelord :B2B; Marketers; Marketing agency; Branding; Value co-destruction; Value co-creation.; B2B; Marknadsförare; Marknadsföringsbyrå; Varumärkesbyggande; Värdesamförstörelse; Värdesamskapande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den ökade globaliseringen har ökat konkurrensen på B2B marknaden markant. Detta har bidragit till att det blir allt mer aktuellt att se till interaktionen som sker mellan olika företag och till det värde som uppstår i samspelet mellan olika aktörer för att kunna differentiera sitt värdeerbjudande från konkurrenterna. LÄS MER

 5. 5. The Owl Effect

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Amanda Ågren; Sara Wennström; [2022]
  Nyckelord :varumärkeskommunikation; varumärkespersonlighet; varumärkesengagemang; kundbaserat varumärkesenagemang; sociala medier; Instagram; TikTok; Duolingo; Social Sciences;

  Sammanfattning : I takt med sociala mediers framfart har nya förutsättningar för varumärkning uppkommit. Sociala medier erbjuder möjligheter för varumärken att nå ut till en bredare massa, observera kundbeteenden i realtid och interagera med sina kunder. LÄS MER