Sökning: "criminal case"

Visar resultat 1 - 5 av 716 uppsatser innehållade orden criminal case.

 1. 1. Misstänkta mörderskor i svensk press

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jennifer Bergström; Joseph Karlendal; Sandra Vogel; [2024-02-28]
  Nyckelord :Journalism; Gender; Crime; Ethnographic Content Analysis; Case Study;

  Sammanfattning : There is an ideal picture of how women should be, and female offenders deviate from these conceptions linked to normative femininity (Lander, 2003). Women who commit murder are therefore considered unusual and often attract extensive media-coverage. LÄS MER

 2. 2. DNA-bevisningens brister : En undersökning av invändningar om sekundäröverföring av DNA-spår och dess genomslagskraft i straffprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnéa Bertlin; [2024]
  Nyckelord :DNA; bevis; sekundäröverföring; sekundär överföring; DNA-bevisning; berörings-DNA; touch-DNA; straffprocess; processrätt; brottmål; bevisrätt; bevisbörda; förklaringsbörda; rätten att vara tyst; oskuldspresumtionen; artikel 6.2 EKMR; fri bevisvärdering; fri bevisprövning; empirisk studie; tematisk metod; NFC; beviskrav;

  Sammanfattning : A number of people have criticized the fact that courts often over-rely on DNA- evidence and that the shortcomings of DNA-analyses are rarely addressed. One flaw with DNA-analyses is that they cannot distinguish whether the presence of the DNA-trace has been caused by a so-called secondary transfer. LÄS MER

 3. 3. Att lita på en god kollega - En jämförande fallstudie över tillitsrelationer i insiderfall

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elisabeth Janson; [2024]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this paper the concept of trust is examined in the context of insider acts, defined as actions performed by individuals misusing information they access through employment. A comparative case study of four Swedish cases of infiltration resulting in indictment is carried out, in which a thematic narrative analysis of witness testimonies is conducted. LÄS MER

 4. 4. "Gropen dom har grävt åt oss fem-femmor" : En fallstudie av 15 brevskrivande patienter vid S:t Sigfrids kriminalavdelning under åren 1948–1952

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Kevin Lif Grönholm; [2024]
  Nyckelord :S:t Sigfrids sjukhus; straffriförklarade; motmakt; vård; straff;

  Sammanfattning : This study aimed to answer three main questions: (1) How are the 15 patients at St. Sigfrid’s criminal ward described in the documentation during the years 1948-1952; (2) How can these descriptions be contrasted with the image of the patients through their own words and actions, considering factors such as a) power relations including various forms of resistance and b) the balance between care and punishment; and (3) How can the study be made relevant and utilized within the framework of the objectives of history and psychology according to the curriculum? To answer these questions a text analysis was conducted where the patients’ documentation and letters were read, interpreted, and summarized. LÄS MER

 5. 5. Det slutliga bevistemat i resningsärenden : Beviskedjemodeller som verktyg för bevisvärderingen av utsagor vid resning till nackdel för tilltalad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrica Allbäck; [2024]
  Nyckelord :resning; utsagor; bevisprövning; bevisvärdering; beviskedja; bevisvärdemetoden; kausala bevisfakta; handläggning; processrätt; straffprocessrätt; NJA 2020 s. 518;

  Sammanfattning : Resning utgör en ytterlighet i vårt rättssystem som bara är menat att bli aktuellt i ett fåtal extrema situationer där en dom i efterhand framstår som materiellt oriktigt. En beviljad resningsansökan upphäver en tidigare doms rättskraft, ett förhållande som normalt är otänkbart inom processrätten. LÄS MER