Sökning: "cytostatikabehandling"

Visar resultat 31 - 35 av 115 uppsatser innehållade ordet cytostatikabehandling.

 1. 31. Cytostatikabehandling vid bröstcancer: Faktorer vården kan bidra med för att kvinnornas upplevelser ska bli mer positiva.

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Nyberg; Luchia Gebreyesus; [2017]
  Nyckelord :Breast cancer; health related quality of life; chemotherapy; experience; health professionals; Bröstcancer; livskvalité; cytostatikabehandling; upplevelser; vårdprofessioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cytostatikabehandling är vanligt inslag vid behandling av bröstcancer och kan medföra en lång tid av kämpande mot både sjukdomen, behandlingen och andra svåra upplevelser. Cytostatikabehandling är förknippat med exempelvis diverse biverkningar som kan påverka bröstcancer patienterna. LÄS MER

 2. 32. Att leva med känselbiverkningar – efter cytostatikabehandling vid kolorektal cancer.

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Andersson; Marie-Louise Larsson; [2016-05-04]
  Nyckelord :Känselbiverkningar; kolorektal cancer; patientupplevelser; cytostatikabehandling; onkologisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: Many people are affected by longterm side effects like neuropathy after adjuvant chemotherapy for colorectal cancer, in some studies more than 80 percent. The side effects are often permanent and there is no clinical evidence for treatment or palliation. LÄS MER

 3. 33. Cancer förändrar allt! Kvinnors upplevelser och påverkan på livskvalitén vid adjuvant cytostatikabehandling för bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Ingela Hansson; Marianne Larsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 34. Kvinnors upplevelser av cytostatika-relaterade biverkningar : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Carolin Berell; Lisa Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Cytostatika; cytostatikabehandling; biverkningar; upplevelser; kvinnor; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Cytostatika är en vanlig behandlingsmetod vid cancersjukdom där syftet kan vara kurativt, adjuvant eller palliativt. Behandlingen medför en rad olika biverkningar som till stor del kan påverka patientens dagliga liv. LÄS MER

 5. 35. Upplevelser av livmoderhalscancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Josefine Gunnestrand; Josefine Lindblom; [2016]
  Nyckelord :Livskvalité; livmoderhalscancer; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Livmoderhalscancer är en vanlig cancerform som kan drabba kvinnor. Tumören delas in i olika stadium, från stadium I till och med IV. Det finns tre olika behandlingsformer som består av strålbehandling, cytostatikabehandling och kirurgisk behandling. LÄS MER