Sökning: "dataspelsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet dataspelsutveckling.

 1. 1. Algoritmiska Animationer : En studie av automatisering av animation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oscar Marcusson; [2019]
  Nyckelord :animation; procedural animation; computer game development; 3D models; Unity; C #; animation; procedurell animering; dataspelsutveckling; 3D-modeller; Unity; C#;

  Sammanfattning : Att utveckla 3D-animeringar till dataspel är kostsamt eftersom det tar mycket tid och resurser för att uppnå den kvalitet som dagens spelare kräver. För att både spara arbetstid och göra det lättare för ovana animatörer att skapa animationer av tillräckligt hög kvalitet undersöker detta arbete hur ett verktyg för regelbaserad procedurell animering kan utformas, vad spelare anser om resultatet och vad utvecklare anser om både resultat och användning. LÄS MER

 2. 2. Implementation of Network Components for Game Projects

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Gunnar Kollnitz; [2018]
  Nyckelord :Computer Game Development; Multiplayer; Video Game; Network; Dataspelsutveckling; Datorspel; Nätverk; Multiplayer;

  Sammanfattning : Online multiplayer is the focus of gameplay for a majority of games released in this day and age, and at the core of multiplayer lies the network code. This means that bad networking code can be ruinous for an entire game. A Sweet Studio is a small game studio that both works as a consultant in the industry as well as develop their own games. LÄS MER

 3. 3. Dissonans och spelares upplevelser : Spelares uppfattning av en medveten dissonans i en avatars och miljös formspråk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Lily Tosthage; [2018]
  Nyckelord :shapes; avatars; dissonance; game development; formspråk; avatarer; dissonans; dataspelsutveckling;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker om en spelare skulle känna av en dissonans mellan en avatar med fredligt formspråk och en spelmiljö med aggressivt formspråk. En spelbar artefakt i form av ett 2D äventyrspel skapades med en runt utformad avatar ochspetsigt utformade fiender och miljöer där övriga faktorer försökte hållas neutrala. LÄS MER

 4. 4. Avatarens inverkan på spelmekanik : Hur avatarens visualisering påverkar spelarens interaktion med spelmekanik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Viktor Jonsson; [2016]
  Nyckelord :Proteus-effekten; avatarer; grafik; interaktion; dataspelsutveckling;

  Sammanfattning : Studien har undersökt om avatarens visuella representation har en påverkan på spelares beteende, och då specifikt spelstil. För att undersöka detta skapades ett spel med två klassiska kontrasterande avatarer, riddararketypen och bågskyttarketypen. Spelet byggdes så att den enda skillnaden mellan avatarerna var deras visuella gestaltning. LÄS MER

 5. 5. The cooperative future of game development : A phenomenon of collaboration between producers and consumers in the video game industry

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Viktor Gustafsson; Gustav Höglund; [2016]
  Nyckelord :producer-consumer collaboration; indie; modding; business model; game development; game engine; participatory culture; outsourcing innovation; community platforms; producent-konsumentsamarbeten; indie; modding; affärsmodell; spelutveckling; spelmotor; deltagarkultur; outsourcing innovation; konsumentnätverk;

  Sammanfattning : Independent developers and large-scale development studios - commonly seen as the Davids and Goliaths of the video game industry - are moving closer together. Powerful software frameworks, traditionally reserved for professional developers and only available through expensive licenses, are becoming free to use for consumers. LÄS MER