Sökning: "definition nursing och caring"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden definition nursing och caring.

 1. 1. Vårdande : En begreppsanalys 

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Christine Ebbinghaus; Helena Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :attribute; interact; nurse; patient; shield; attribut; interagera; patient; sjuksköterska; värna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdande är ett centralt begrepp inom sjuksköterskeprofessionen och vårdvetenskapen, dock finns det oklarheter kring vad begreppet innebär, då definitionerna är många och oeniga. Lagar och styrdokument ligger till grund för hur sjuksköterskor ska handla med vårdandet i fokus och sjuksköterskors förhållningssätt beskrivs i Watsons caritasprocesser som en kärleksfull godhet, empatisk förmåga och en genuin närvaro. LÄS MER

 2. 2. När vården ändrar riktning : En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelse av att vårda i transitionen från kurativ till palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Collin Klara; Joakim Dahlström; [2016]
  Nyckelord :Palliative care; Curative; Nurses experience; Transition; End of life; Acute settings; Nursing; Palliativ vård; Kurativ; Sjuksköterskans upplevelse; Transition; Livets slut; Sjukhus; Vårdande;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en patient får en diagnos eller sjukdom kan vården vara inriktad på kurativ eller palliativ vård eller både och. Vård med kurativ inriktning syftar till att bota sjukdom medan palliativ vård syftar till att lindra den. LÄS MER

 3. 3. Christian nurses’ experience of spiritual care : An interview study conducted at a Christian hospital in Myanmar

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Madelen Eklöv; Isabel Sjögren; [2015]
  Nyckelord :Myanmar; Spiritual care; Spirituality; Christianity; Nurse; Religion; Myanmar; Andlig existentiell omvårdnad; Andlighet; Kristendom; Sjuksköterska; Religion;

  Sammanfattning : Background: It has been argued that nursing care shall be provided with a holistic approach where the human being is seen as one unit that contains body, mind, soul and spirit. The International Council of Nurses (ICN) states that patients’ spirituality shall be respected and that nurses therefore have to involve the spiritual dimension when caring for patients. LÄS MER

 4. 4. Heteronormativitet – en begreppsanalys : ”Alla är både offer och supportrar av systemet”

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV)Hälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV)Hälsouniversitetet

  Författare :Therese Malmström; Sanna Svedjeholm; [2012]
  Nyckelord :heteronormativity; concept analysis; nursing; healthcare relation; caring relation.; heteronormativitet; begreppsanalys; omvårdnad; vårdrelation; vårdande relation;

  Sammanfattning : Begreppet heteronormativitet användes i litteraturen första gången 1993. Begreppet går att finna i ordböcker och lexikon från 2006, men endast ett par av de moderna ordböckerna och lexikonen har inför begreppet. Idag saknar begreppet en exakt definition. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med lungtuberkulos : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Jenni Ullberg; [2011]
  Nyckelord :pulmonary tuberculosis; nursing; nurses; experience; content analyses; lungtuberkulos; omvårdnad; sjuksköterskor; upplevelser; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vård av patienter med smittsam lungtuberkulos har blivit allt vanligare. Ett antal fall där personal smittats har förekommit i landet under de senaste åren. Många av dessa patienter har en annan etnisk bakgrund och talar ett annat språk än personalen. LÄS MER