Sökning: "development education"

Visar resultat 1 - 5 av 3094 uppsatser innehållade orden development education.

 1. 1. How software documentation helps communication in development teams: A case study on architecture and design documents

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Omid Manai; [2019-11-18]
  Nyckelord :documentation; communication; architecture and design documents; software development; knowledge evaporation;

  Sammanfattning : Communication between developers andwithin development teams takes place through various communicationchannels. Software documentation acts as a communicationchannel among software professionals. LÄS MER

 2. 2. Using T-Reqs As Teaching Solution For Requirements Engineering In Second Cycle University Courses

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Yazan Alsahhar; Gabriel-Marian Bulai; [2019-11-18]
  Nyckelord :requirements engineering; RE; T-Reqs;

  Sammanfattning : RE education should be realistic and reflect theprogress reached within industry [1]. Recently, T-Reqs hasbeen proposed as a simple, yet powerful tool to manage systemrequirements in large-scale Agile development within industry. LÄS MER

 3. 3. Is education a determinant of women’s decision-making power within the household? A case study of an educational reform in Kenya

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ida Villemo Karnström; [2019-10-21]
  Nyckelord :Kenya; Educational reform; Empowerment; Decision-making power;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 4. 4. PROFESSIONELLA AKTÖRERS TOLKNING AV VARSAMHETSKRAVET OCH FÖRVANSKNINGSFÖRBUDET I PBL Med exempel från Forsåker, Mölndal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Pernilla Stålberg; [2019-10-02]
  Nyckelord :Urban planning; building operation; ; cultural heritage; industrial heritage; ; built enviroment;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2019, 180 hpGrundnivå2019:7.... LÄS MER

 5. 5. Retention av kvinnor i teknikbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Matilda Svensson; Johanna Hagbranth; [2019-09-03]
  Nyckelord :retention; kön; organisationskultur;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate the retention of academic women working intechnology companies. What makes women stay in organizations dominated by men, and whatrole does experience and the conception of gender play in understanding female retention?Prior research in this area has mainly been focused on the reasons why women are leavingorganizations dominated by men. LÄS MER