Sökning: "diakron lingvistik"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden diakron lingvistik.

 1. 1. Évolution des principaux constituants de la phrase française. Étude morphosynaxique de cinq traductions de la Genèse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Martin Olsson; [2021-06-17]
  Nyckelord :franska; fornfranska; latin; diakron lingvistik; ordföljd; morfologi; syntax; verb; noll-syntax;

  Sammanfattning : Denna diakrona studie följer utvecklingen av den franska satsens huvudkomponenter, då dessa är av avgörande betydelse för den ömsesidiga förståelsen. Studiens mål är att genom en korpusstudie följa hur subjekt, verb och direkt objekt markeras genom historien. LÄS MER

 2. 2. Kvinnan, mannen & barnet : Hur modelläsaren i Ikeakatalogen konstrueras i förhållande till familjen som social praktik

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Suzanne Barnes; [2014]
  Nyckelord :SFL; multimodal textanalys; social praktik; Ikea; familj;

  Sammanfattning : Analysen syftar till att studera hur Ikeakatalogens modelläsare konstrueras i förhållande till familjen som social praktik idag genom att studera hur diskursen har förändrats över tid. Nedan följer en diakron multimodal textanalys av fem svenska Ikeakataloger mellan 1973 och 2013. LÄS MER