Sökning: "digital assistive technology"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden digital assistive technology.

 1. 1. ATT GÖRA SIN RÖST HÖRD Hur fungerar tal-till-text-verktyg som skrivhjälpmedel för personer med afasi?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hanna Hansson; Magdalena Andersson; [2021-02-12]
  Nyckelord :afasi; automatisk taligenkänning; skrivande; tal-till-text-verktyg; digitala hjälpmedel; aphasia; automatic speech recognition; writing; speech-to-text-technology; digital assistive technology;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate if speech-to-text-technology could facilitate writing for people with aphasia, and if there was a difference in dictation accuracy between two persons with aphasia and two persons without known neurological disease. Dictation accuracy is how correctly the speech-to-text-technology transcribed what was spoken. LÄS MER

 2. 2. ADDITIVE MANUFACTURING FOR ASSISTIVE TECHNOLOGY : Innovative Design for an Ankle Foot Orthosis

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Industridesign

  Författare :Theresa Hoai-Thuong Nguyen; [2021]
  Nyckelord :Ankle Foot Orthosis; Orthotics; Assistive Technology; 3D Printing; 3D Scanning; Additive Manufacturing; Self-Expression; Personalization; Customization; Human Rights;

  Sammanfattning : The following report presents a Master thesis project about a re-design of an ankle foot orthosis using additive manufacturing as the production method, conducted by a student in Spring 2020 as part of the Master’s programme Industrial Design at Jönköping University’s School of Engineering. Ankle foot orthoses are the most prescribed lower extremity orthoses worldwide and are worn in a visually obtrusive way making patients feel stigmatized for their disability. LÄS MER

 3. 3. Användbarheten av ett digitalt hjälpmedel för dyslektiker

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emelie Robertsson; Elsa Sjövik; [2021]
  Nyckelord :Dyslexia; Assistive technology; User Experience; Usability; Design principles; Dyslexi; Digitala hjälpmedel; Användarupplevelse; Användbarhet; Designprinciper;

  Sammanfattning : Dyslexi påverkar den kognitiva språkförmågan genom nedsättningar i det fonologiska processandet och många drabbas negativt om inte rätt stöd och hjälpmedel tillgängliggörs. För att undersöka ett digitalt hjälpmedels användbarhet deltog 5 personer med dyslexidiagnos i denna kvalitativa designstudie. LÄS MER

 4. 4. Finns det möjlighet att delta? : en studie om hur lärare genom assisterande teknik kan öka delaktigheten i skolan för elever i läs- och skrivsvårigheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jonna Olsson; Johanna Mathisson; [2020]
  Nyckelord :Assistive technology; digital tools; ICT; reading and writing difficulties; participation; togetherness; accessibility; cooperation.; Assisterande teknik; digitala verktyg; IKT; läs- och skrivsvårigheter; delaktighet; tillhörighet; tillgänglighet; samhandling;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur olika professioner ser på hur lärare genom assisterande teknik kan öka delaktigheten i skolan för elever i läs- och skrivsvårigheter. Studien bygger på sex semistrukturerade intervjuer och deltagarna består av två specialpedagoger, en speciallärare, en logoped, en IT-pedagog och en forskare inom läs- och skrivsvårigheter samt assisterande teknik. LÄS MER

 5. 5. Digitala verktyg och assisterande teknik : Ett stöd för inlärning när koncentrationen inte räcker till

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Maria Hasselblad; Åsa Nyman; [2020]
  Nyckelord :ADHD; assisterande teknik; digitala verktyg; läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Elever med adhd stöter ofta på hinder när de ska läsa och skriva i skolan på grund av sina kognitiva svårigheter. Flera tidigare studier har visat att assisterande teknik kan hjälpa elever att ta till sig och förmedla text trots att de hade grava läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER