Sökning: "diktanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet diktanalys.

 1. 1. Döden klär henne : En studie om symbolen femme fatale under dekadensen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Louise Tauman; [2017]
  Nyckelord :Estetik; dekadens; symbolik; idéhistoria; litteraturvetenskap; diktanalys.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är att undersöka den estetiska symbolen femme fatale. Det är en symbol som fick sitt starkaste fäste i sekelskiftets Frankrike, och allra starkast inom de dekadenta litterära och konstnärliga kretsarna. LÄS MER

 2. 2. Naturen iklädd Kultur : En studie av naturen som litterärt tema i fyra diktsamlingar av Lotta Lotass

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Maria Elander; [2016]
  Nyckelord :Natur; kultur; diktanalys; Lotass;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine nature as a literary theme in four collections of poetry by the Swedish author Lotta Lotass in an attempt to understand what deeper meaning and significance nature brings to the poems. The four works are Redwood, Hemvist, Kraftverk and Nya dikter. LÄS MER

 3. 3. Mänskliga spegelbilder : - En tros- och livsåskådningsvetenskaplig analys av människosyn(er) i Tomas Tranströmers diktsamling Sorgegondolen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Signe Jogfors; [2016]
  Nyckelord :Tranströmer; Diktanalys; Människosyn; Antropologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Diktsamlingsanalys i metod och praktik exemplifierat med Birger Sjöbergs Kriser och kransar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Boris Lazic; [2015]
  Nyckelord :Birger Sjöberg; poesi; diktsamling; diktanalys;

  Sammanfattning : Följande arbete syftar till att utveckla och avgränsa en metod för analys av diktsamlingen som enhetligt verk. Med utgångspunkt i tidigare forskning på området samt tankar från den läsarorienterade teoribildningen söker jag formulera ett antal principer för hur diktsamlingens helhetskaraktär kan tolkas och beskrivas. LÄS MER

 5. 5. Den osynliga hemmafrun : Tre av Sonja Åkessons dikter i närläsning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Elsa Haglund Hasselgärde; [2011]
  Nyckelord :Sonja Åkesson; Eva Lilja; husmoderskontrakt; diktanalys; hemmafruideal; grotesk realism; dubbelhet;

  Sammanfattning : Sonja Åkesson is one of Sweden’s most well known poets. Her most productive period was from 1957 to 1977, and besides poetry she wrote novels and drama. Today, Sonja Åkesson is famous for criticizing society, mostly in a feministic way. LÄS MER