Sökning: "ekonomisk analys"

Visar resultat 16 - 20 av 1039 uppsatser innehållade orden ekonomisk analys.

 1. 16. Hållbar utveckling i samhällsorienterade ämnenEn historisk överblick av hållbar utvecklings tre dimensioner i läroplaner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Andersson; [2021]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; läroplan; samhällsorienterade ämnen; samhällskunskap; läroplanstyper; utbildningsfunktioner;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur tre dimensioner av hållbar utveckling: social, ekonomisk och miljömässig framträder i kursplaner för samhällsorienterade ämnen i läroplaner från 1969 till 2011. Vidare syftar studien till att undersöka vilka utbildningsteoretiska mönster som framträder i de tre dimensionerna av hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 17. Framtiden som aldrig kom : En analys av 1960-talets generalplanering i Viskafors

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Filip Örn; [2021]
  Nyckelord :Planeringshistoria; Viskafors; Generalplan; Översiktsplanering; 1960-talet.;

  Sammanfattning : Viskafors är en tätort söder om Borås som länge har varit ekonomiskt dominerat av textilindustrin, men under 1970-talet drabbades orten hårt av den ekonomiska strukturomvandlingen från industri till tjänstesektor. Uppsatsen undersöker och analyserar framtidsvisioner och planering i Viskafors genom en innehållsanalys av Viskafors generalplan från 1967. LÄS MER

 3. 18. Technology start-ups in context : A case study investigating how contextual factors impact the performance of New Technology-BasedFirms (NTBFs) in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Agnes Hjalmarsson; Hilda Stifors; [2021]
  Nyckelord :New technology-based firms; firm performance; firm context; contextual factors; agglomeration; clusters; Nya teknik-baserade företag; företagsprestation; kontextuella faktorer; agglomeration; kluster;

  Sammanfattning : In recent decades, numerous prominent scholars have highlighted the fact that small and medium sized firms in general, and new technology-based firms in particular, represent an important source of innovation and economic growth. The success of new technology-based firms is further argued to be closely linked to innovation capacity and performance, which in turn depends on the context in which the company is located. LÄS MER

 4. 19. Design of a Polygeneration system in Filipinas ETCR, Colombia

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Germán Ropero Pérez; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project has addressed the design of a cost-effective Polygeneration system that guarantees a continuous, equitable and environmentally friendly energy supply for the rural settlement of Filipinas ETCR, (in Spanish, Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) Colombia, which is currently not achieved, due to a system that relies on the national electricity grid (with numerous outages) and on LPG (Liquefied Petroleum Gas) and wood to meet the thermal demand, mainly for cooking. For this purpose, in addition to the current energy supply situation, the energy demand according to type (electricity and heat) and sector (residential, commercial and agro-livestock) is characterized. LÄS MER

 5. 20. An Industrial Perspective on Ultrapure Water Production for Electrolysis : A techno-economic assessment of membrane distillation for electrolysis - synergies, performance, costs, and value propositions

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Hampus Mässgård; Arvid Jonsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sustainable development is one of the most important issues in todays’ industrial sector, and several markets are now looking for alternatives to fossil fuels. One of these solutions is hydrogen; a clean, easily combustible gas which can be used as fuel in several industrial processes, such as steel production and power generation. LÄS MER