Sökning: "estradpoesi"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet estradpoesi.

 1. 1. POESI (OCH LIVET I EN PARENTES) : EN GENUSVETENSKAPLIG STUDIE AV WOMEN OF COLOR-POETERS ERFARENHETER AV SKAPANDE OCH FRAMTRÄDANDE

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Agnese Noah; [2019]
  Nyckelord :poetry; spoken word; identity; experience; phenomenology; intersectionality; body; space; feelings; power; estradpoesi; poesi; identitet; erfarenhet; fenomenologi; intersektionalitet; kropp; rum; känslor; makt;

  Sammanfattning : Tre women of color-poeters utgångspunkter och hur de orienterar, upplever och erfar sitt poesiskapande och framträdande är i fokus för denna studie. Intervjustudien har utgått från ett (queer)fenomenologiskt och intersektionellt perspektiv både i intervju- och analysmetod där jag utifrån en vidare tematisk analysstruktur identifierat tre olika teman presenterade i varsitt avsnitt. LÄS MER

 2. 2. Estradpoesi som politisk handling : En retorisk analys av SM i Poetry slam 2019

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Madeleine Bergman; [2019]
  Nyckelord :estradpoesi; poesi; politik; Poetry slam; spoken word; retorik; stil; dikter;

  Sammanfattning : Traditionellt sett har poesin varit talad, inte skriven, något som framförts på scen framför en publik. Den politiska användningen av estradpoesi är inget nytt påfund. Brukspoesi och tillfällespoesi i flera olika former har använts för att övertyga eller övertala publiken om olika samhällspolitiska frågor. LÄS MER

 3. 3. Poetry Slam. En studie av vilken betydelse Poetry Slam har som litteratur och som identitetsskapande verksamhet för ett antal tävlingsdeltagare.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Daniella Brummer Pind; [2007]
  Nyckelord :poetry slam; estradpoesi; spoken word; litteratursociologi; msn; identitetsskapande; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Today, the definition of literature has changed. Walter J. Ong talks about the secondary spoken language that has surfaced as a result of new technical innovations to our writing tools. This also transforms our attitude towards literature and we can see a return to literature based on verbal characteristics. LÄS MER