Sökning: "ethical consumption"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden ethical consumption.

 1. 1. From generation me to generation we es of using car sharing services

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Louise Edlund; Husnia Kabiri; Karin Lindblad; [2018-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. How Consumers Navigate Ethical Tensions in a Marketplace: Swedish Dairy Marketplace as Context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Cecilia Jedenberg; Frida Lennartsson; [2018-07-03]
  Nyckelord :ethical consumption; brands as resources; ethical tensions; phenomenology; consumer culture; dairy consumption;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. Circular business model – Access based car service : A Quantitative Study from customers´ perspective

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Sam Eltahan; Jan Kristl; Ahsan Javed; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study develops the knowledge and understanding of Circular Business Model (CBM) from the consumers´ perspective in Sweden. It is of great importance, for the Swedish companies that are planning to establish collaborative consumption or move towards other CBMs, to understand how and what are the consumers´ attitudes, behaviour, and the level of purchase intention towards circular business models. LÄS MER

 4. 4. Bemanningspersonal - ett personaletiskt skyddsnät : En studie om kundföretags syn på bemanningspersonal

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Linnéa Carlsson; Isabella Consoli; [2018]
  Nyckelord :temporary work; temporary workers; work ethics; costumer company; user company; flexicurity; bemanningspersonal; personaletik; bemanningsbranschen; kundföretag; flexicurity;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att identifiera teoretiska begrepp för att kunna förstå kundföretags till synes konsumtionsinriktade hantering av bemanningspersonal. Vidare ämnar studien beskriva den förändrade personaletiken gällande bemanningspersonal, vilken verkar ligga till grund för hanteringen av personalgruppen. LÄS MER

 5. 5. Performing Sustainability in Fast Fashion Retailing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Cynthia Salkovic; [2018]
  Nyckelord :fast fashion; sustainability; marketing; practice theory; sustainable consumption; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper stems from understanding how fast fashion retailers market their sustainability and how the retail space drives different forms of sustainable performances and consumption. Departing from a practice-based approach and practice theory, the study gives insights on how retailers actions in the production chain are translated in-store and online for consumers sense-making, performances and consumption practices. LÄS MER