Sökning: "ethical consumption"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden ethical consumption.

 1. 1. Det är omodernt att dricka mjölk : En fallstudie om unga konsumenters attityder gentemot Oatlys reklamkampanj “Spola mjölken"

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Amanda Sterner; Karolina Bjernefalk; [2020]
  Nyckelord :Oatly; advertising; attitude; consumer; trademark; greenwashing; Oatly; reklam; attityd; konsument; varumärke; greenwashing;

  Sammanfattning : Studien handlar om företaget Oatly och deras senaste kampanj “Spola mjölken”. Företaget, samt kampanjen, lägger ett stort fokus på miljön i marknadsföringen av sina produkter. Deras strategiska kommunikation har väckt en debatt kring kampanjens trovärdighet och deras miljöargument. LÄS MER

 2. 2. Smink som ställningstagande. En uppsats om etisk konsumtion med exemplet The Body Shop

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sara Karlsson; Emma Mattsson Brochs; [2019-05-20]
  Nyckelord :kosmetika; The Body Shop; etisk konsumtion; val; identitet; cosmetics; ethical consumption; choice; identity;

  Sammanfattning : This essay set out to investigate how consuming cosmetics can become a statement of ethics, by using The Body Shop brand as an example. Being keen users and make-up artists ourselves we asked: How do our informants use and experience make-up? What pattern of cosmetics consumption can be seen among them and what are they influenced by? In what ways do social media affect their choice of cosmetics? Which ethical decisions are made and how well does their view of The Body Shop agree with the actual ethical profile of the company?Tools of investigation were in-depth interviews, a questionnaire given to 101 individuals and field studies in The Body Shop outlets. LÄS MER

 3. 3. Mainstream ethical consumption : The motivations and level of morality of everyday consumers

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Oskar Näslund; Nicklas Öhrnstedt Björnbom; [2019]
  Nyckelord :Mainstream ethical consumption; ethical consumption; motivations; ethical theories; level of morality; altruistic motives; egoistic motives; non-value-based motives; social justice; social guilt; win-win; self-satisfaction; social norms; health and wellbeing; product quality; habits; knowledge and information; egoism; utilitarianism; ethics of duties; virtue ethics; postmodern ethics;

  Sammanfattning : Growing issues such as climate crises, social injustice and neglection of basic human rights have created a new type of consumption, namely ethical consumption. Ethical consumption was initially mainly concerned for environmental issues but has in later years starting to include a variety of pressing issues. LÄS MER

 4. 4. Kunglig spänning och snabbare bonus : En multimodal kritisk diskursanalys om tre spelbolags förhållningssätt till konsumenten i reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Matilda Danielsson; Felicia Hammarberg; [2019]
  Nyckelord :MCDA; gambling; gambling addiction; commercials; society responsibility; gambling measures; ethical approach; discourse; thematisation; MCDA; spelberoende; reklamfilm; ansvarstagande; spelåtgärder; etiskt förhållningssätt; diskurs; tematisering;

  Sammanfattning : Den senaste tiden har det skett en markant ökning av spelreklam. Detta har skett trots de nya lagar som har tillkommit, i politiska ambitioner om att minska denna typ av marknadskommunikation. Nya studier visar att siffrorna för spelberoende individer ökar och att spelreklam påverkar personer med ett befintligt beroende avsevärt. LÄS MER

 5. 5. “If everyone knew, no one would buy Fast Fashion.” : A study on how Swedish Slow Fashion companies promote themselves in order to sustain a competitive advantage.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Martina Jonsson; Martin Solaja; [2019]
  Nyckelord :Slow Fashion; Fast Fashion; Competitive Advantage; Promotion Strategy; Green Demarketing; Fashion Promotion; Motivational Factors.;

  Sammanfattning : Background: The globalisation of the fashion industry has allowed competition to increase and speed up the production. This has influenced supply chains to give up on ethical factors in order to push sales of cheap, Fast Fashion. LÄS MER