Sökning: "examensarbete 3d grafik"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden examensarbete 3d grafik.

 1. 1. BYGGPROJEKTERING I TEKLA - REVIT : En jämförelse av programvarorna Tekla Structures och Revit Structures

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Sam Matini; Alex Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Teka Structure; Revit Structure; projektering; modellering; ritningsframställning;

  Sammanfattning : I detta examensarbete studeras programvarorna Tekla Structures och Revit Structures djupgående under projekteringsfasen. En fallstudie ligger till grund för att jämföra programvarorna, med syfte att hjälpa byggkonstruktörer i valet mellan respektive programvara. LÄS MER

 2. 2. CARL MICHAEL BELLMAN - En remediering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Kevin Bergsten; [2013]
  Nyckelord :Bellman; kulturarv; remediering; 3D - grafik; virtuell karaktär;

  Sammanfattning : I detta examensarbete skapades illustrationer och modeller i digital 3D-grafik, föreställande den svenske skalden Carl Michael Bellman (1740 - 1795). Förebild för arbetet var en 2D-bild i detta fall Per Krafft d.ä:s (1724 - 1793) målning av Bellman från 1779. LÄS MER

 3. 3. Z Excursion : Spel-bidrag till Swedish Game Awards

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Tobias Nylin; [2012]
  Nyckelord :3D; Retro graphics; game; video game; game development; Swedish Game Awards; SGA; Platformer; Platform Game; Side Scroller; First Person Platformer; First Person Shooter; Retro grafik; retrografik; spel; tv-spel; spelutveckling; plattformsspel; förstapersonsvy; förstapersonsskjutare; 3D; Swedish Game Awards; SGA; Side Scroller; First Person Platformer; First Person Shooter; st Person View; FPS; XNA; Xbox 360; Z Excursion;

  Sammanfattning : This report describes my degree project. For my degree project I made a demo for a game idea that I've developed, and implemented for use with Xbox 360. The idea was about converting the feeling and gameplay of old 2D side-scrolling platform games into 3D, viewed from a first-person perspective. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av terräng ochpartikeleffekter med Lightweight Java Game Library (LWJGL)

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Daniel Härnberg; Gustav Wiiala; [2012]
  Nyckelord :LWJGL; Lightweight Java Game Library; OpenGL; Terrain; Heightmap; Particle effects; Particle system; Vertex Buffer Object; LWJGL; Lightweight Java Game Library; OpenGL; Terräng; Höjdkarta; Partikeleffekter; Partikelsystem; Vertex Buffer Object;

  Sammanfattning : Denna rapport ar resultatet av ett examensarbete som har utforts vid institutionen for informationsoch kommunikationsteknik, Kungliga Tekniska Hogskolan (KTH), och omfattar 15 hp. Rapporten presenterar ett arbete dar examensarbetarna har utvecklat en terrang med hojdskillnader och ljussattning, partikeleffekter (CPU-GPU implementering) som liknar ett fyrverkeri, partikeleffekter (GPU implementering) som visar olika monster samt en kamera for att kunna observera spelvarlden fran alla mojliga olika vinklar i 3D med API:et Lightweight Java Game Library (LWJGL). LÄS MER

 5. 5. Utveckling av terräng och partikeleffekter med Lightweight Java Game Library (LWJGL)

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Daniel Härnberg; Gustav Wiiala; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som har utförts vid institutionen för informationsochkommunikationsteknik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), och omfattar 15 hp. Rapportenpresenterar ett arbete där examensarbetarna har utvecklat en terräng med höjdskillnader ochljussättning, partikeleffekter (CPU-GPU implementering) som liknar ett fyrverkeri, partikeleffekter(GPU implementering) som visar olika mönster samt en kamera för att kunna observera spelvärldenfrån alla möjliga olika vinklar i 3D med API:et Lightweight Java Game Library (LWJGL). LÄS MER