Sökning: "examensarbete försäljning marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden examensarbete försäljning marknadsföring.

 1. 1. “Tänk om man kunde dofta genom telefonen”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maya Tran; Josefin Mårtensson; Emily Hörstedt; [2021]
  Nyckelord :Instagram; influencers; influencer marketing; sensorical products; word-of-mouth.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: “Tänk om man kunde dofta genom telefonen” – En kvalitativ studie om influencer marketing av sensoriska produkter ur ett konsumentperspektiv Seminariedatum: 2020-01-14 Ämne/kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Hörstedt Emily, Mårtensson Josefin, Tran Maya Handledare: Cerne Annette Nyckelord: Instagram, influencers, influencer marketing, sensoriska produkter, word-of-mouth. Syfte: Syftet med uppsatsen är att bidra till att försöka skapa en djupare förståelse inom kosmetikbranschen. LÄS MER

 2. 2. Svanen-märkta Hus : En studie av marknadsföring och betalningsvillighet bland norska kunder

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Sarishti Kaur; [2015]
  Nyckelord :Miljö certifiering; Svanen-märkt; Marknadsföring betalningsvillighet; Kvalitet; Hälsa; Låg energiförbrukning; Miljö;

  Sammanfattning : Med dagens växande miljöproblem har förutsättningarna på miljöanpassade varor och tjänster ändrats radikalt. Ett stort antal byggföretag har därför börjat samarbeta med olika organisationer för att bedöma material, leverantörer och tjänster ur miljösynpunkt [1]. LÄS MER

 3. 3. Who Will Pop? - En kvalitativ analys av svenska pop-up butiker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kiriakos Anagnostakis; Nils Hjalmarsson; Prajak Thongsri; [2015]
  Nyckelord :Pop-up butiker; innovativ marknadsföring; varumärkesidentitet; varumärkesimage; tillfälliga butiker; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetet titel: Who Will Pop? - En kvalitativ analys av svenska pop-up butiker Författare: Kiriakos Anagnostakis, Nils Hjalmarsson, Prajak Thongsri Seminariedatum: 2015-06-04 Kurs: FEKH29, Examensarbete på kandidatnivå i marknadsföring, Företagsekonomi, 15 högskolepoäng Handledare: Magnus Lagnevik Nyckelord: Pop-up butiker, tillfälliga butiker, innovativ marknadsföring, varumärkesidentitet, varumärkesimage Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera pop-up butikers användning inom Sverige. Metod: Denna kvalitativa uppsats är skriven utifrån en induktiv metod med deduktiva inslag. LÄS MER

 4. 4. Marknadsföring via sociala medier : Social Media Marketing

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Christine Fjellman; Emma Jansson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The thesis work focuses on marketing and its point of departure centers on mapping the utilization of social media as a form of marketing. The choice of this thesis subject has been deemed by the authors as one of particular interest due to the current popularity of social media in the Internet connected society and their use as marketing tools. LÄS MER

 5. 5. Marknadsföringsstrategiers påverkan på konsumenten

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Sara Fetouni; Lina Wahrer; [2012]
  Nyckelord :marknadsföring; marknadsföringsstrategier; massmarknadsföring fokuserad; marknadsföring konkurrensfördel;

  Sammanfattning : Idag förekommer det inte bara ett stort mediebrus på marknaden utan även olika former av kanalbrus. Företagen använder samma eller liknande marknadsföringsstrategier för att nå fram med deras syfte. De strategier som används är massmarknadsföring och fokuserad marknadsföring. LÄS MER