Sökning: "exempel på abstract"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade orden exempel på abstract.

 1. 1. En diskursanalys av förskollärares tal om stress

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nikita Casares; [2018]
  Nyckelord :diskurs; diskursanalys; stress; förskollärare; förskollärare; Foucault;

  Sammanfattning : Abstrakt Den här uppsatsen är en diskursanalys om förskollärarnas tal om stress. Mitt syfte är att ta reda på vilka diskurser som skapas i förskollärarnas tal om stress och vilka diskursiva mönster man kan finna. Det jag vill lyfta fram är förskollärarnas bild om stress. LÄS MER

 2. 2. Natural frequency and transient dynamic analysis of vehicle integrated RBS 70 NG system

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Ammar Kadhim; [2018]
  Nyckelord :Natural frequency and transient dynamic analysis;

  Sammanfattning : Abstract This study is a master thesis in mechanical engineering at Karlstad’s University that treats operation disturbances that occur during the use of a vehicle integrated air-defense system called Robot-system 70 New Generation (RBS 70 NG) in cooperation with SAAB Dynamics AB. RBS 70 NG is a man-portable air-defense system (MANPADS) which is designed for anti-aircraft warfare and can be used in all climate zones. LÄS MER

 3. 3. “Jag brukar säga att det måste hagla älgar…”- En kvalitativ studie om utevistelse på fritidshemmet i stadsmiljö

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karolina Gabrielsson; Anna Lövang; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractForskare är eniga om att utevistelse för barn och unga är betydelsefullt. En bra barndom kopplas ihop med utelek. Enligt de svenska bestämmelserna för fritidshem ska alla elever ges möjlighet att vistas i olika utemiljöer. Eleverna ska även ges möjlighet till utevistelse, vistelse i naturen och friluftsliv. LÄS MER

 4. 4. Hur kan bildlärare arbeta med identitetsskapande inom bildämnet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linn Johansen; [2018]
  Nyckelord :identity; subject of art; identitet; högstadiet; bildämnet; bild; identitetsskapande; bildundervisning;

  Sammanfattning : Abstract: Syftet med denna kunskapsöversikt är att belysa olika sätt att arbeta med ungdomars identitet inom ramen för bildundervisning. Forskningsfrågorna är: Hur kan bildlärare arbeta med identitetsskapande inom bildämnet? Med vilka intentioner kan bildlärare arbeta med identitetsskapande inom bildämnet? Litteratursökningarna har inkluderat svensk och internationell forskning, men resultatet visar att det finns en brist på svensk forskning kring identitetsskapande inom bildämnet. LÄS MER

 5. 5. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER