Sökning: "fallenhet för matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden fallenhet för matematik.

 1. 1. Fallenhet för matematik : Lärares och elevers upplevelser av arbete med att motivera elever med fallenhet för matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Kerstin Dahlberg; Dan Kenttä Sköllermark; [2019]
  Nyckelord :lust; motivation; fallenhet för matematik; högpresterande elever;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur elever med fallenhet för matematik motiveras i undervisningen av läraren. Studien undersöker huruvida elevernas upplevelser av arbetet med att motiveras i matematikundervisningen stämmer överens med lärarnas syn på detta. LÄS MER

 2. 2. Jag är färdig med uppgiften, nu då? : Hur synliggör man elever med fallenhet för matematik och hur påverkas de av den sociala miljön så som hem och skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emmy Berglin; Hilde Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Fallenhet; matematik; fallenhet för matematik; skolan; sociala miljöer; identifiera elever med fallenhet; metoder; kreativa tester; psykologer;

  Sammanfattning : Litteraturstudien handlar om elever med fallenhet och vad som definieras som särbegåvad eller att ha en fallenhet. Hur kan särbegåvade elever bli uppmärksammade och vilka metoder används till detta samt hur påverkas elever med särbegåvning av de sociala miljöerna hem och skola. LÄS MER

 3. 3. ”Undra om toalettpappret kommer räcka resten av livet?” : En empirisk forskningsstudie om elever med fallenhet för matematik och hur de kan utmanas och utvecklas genom problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Julia Garnegård; Frida Heideman; [2019]
  Nyckelord :Matematik; mellanstadiet; fallenhet; begåvning; problemlösning och nivågruppering.;

  Sammanfattning : Syftet med denna empiriska forskningsstudie är att undersöka om - och i sådana fall - hur problemlösning kan utmana och utveckla elever med fallenhet för matematik i årskurs 4. I studien behandlas två frågeställningar; Vilken inverkan har problemlösning på utvecklingen hos elever med fallenhet för matematik och på vilka sätt kan gruppens homogena sammansättning påverka elevernas utveckling? Studien är av kvalitativ karaktär och de metoder som använts är deltagande observation och utvärdering i grupp. LÄS MER

 4. 4. Undervisning genom problemlösning - Hur normer och interaktion påverkar utmaningsmöjligheterna för en elev med fallenhet för matematik i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Nensén; [2018]
  Nyckelord :Elever med fallenhet för matematik; högre tänkande; interaktion; matematisk begåvning; normer; ordinarie matematikundervisning; spetsgruppsundervisning; undervisning genom problemlösning; utmanande undervisning;

  Sammanfattning : Med bakgrund i de svårigheter som finns i att skapa en undervisning som utmanar de elever som är i behov av extra utmaning i matematikundervisningen syftar föreliggande fallstudie till att skapa förståelse för hur en undervisning genom problemlösning kan utmana elever med fallenhet för matematik i årskurs 1. Fallstudien prövar Wood, Wiliams och McNeal (2006) antaganden om att interaktionen påverkar elevernas matematiska tänkande, med ett ramverk av Cobb och Yackel (1996) som analysverktyg. LÄS MER

 5. 5. Undervisning som möter behoven hos elever med fallenhet för matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Julia Garnegård; Frida Heideman; [2018]
  Nyckelord :Matematik; mellanstadie; fallenhet; begåvning och undervisningsmetod.;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att kartlägga vilka undervisningsmetoder lärare använder sig av för att utmana elever med fallenhet för matematik i årskurs 4–6. Följande frågeställningar besvaras: Hur definieras begreppet elever med fallenhet för matematik i tidigare forskning? Vad framkommer i tidigare forskning om vilka undervisningsmetoder lärare använder för att möta behoven hos elever med fallenhet för matematik? Forskningen som granskats har sökts fram ur forskningsdatabaser och därefter analyserats utifrån sitt innehåll. LÄS MER