Sökning: "fallenhet för matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden fallenhet för matematik.

 1. 1. Tidig upptäckt av elever som utmanar matematikundervisningen En kvantitativ studie om analysarbete och tidiga insatser med utgångspunkt i Skolverkets Bedömningsstödi Matematik för år 1

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Camilla Husberg; Ann-Marie Zakariasson; [2020-02-26]
  Nyckelord :bedömningsstöd; taluppfattning; matematiksvårigheter; särskild fallenhet; analys; tidig upptäckt; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur analysarbetet av resultaten från Skolverkets Bedömningsstöd i matematik för årskurs1genomfördessamt vilka didaktiska effekter dessa analyser ledde till i verksamheten. Syftet var även att undersöka om Bedömningsstödet ledde till tidig upptäckt och tidiga insatser av elever som är i behov av anpassningar, både för de som är i matematiksvårigheter och de med särskild fallenhet. LÄS MER

 2. 2. Utmanande uppgifter för elever med matematisk fallenhet : En granskning av uppgifter i matematikläromedel för årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Åsa Forsö; Gustav Klaesén; [2020]
  Nyckelord :fallenhet; läromedel; matematik; problemlösningsuppgifter; stimulera; uppgifter; utmanande; utmaning; årskurs 6;

  Sammanfattning : Studien är en läromedelsgranskning där uppgifter i valda läromedel granskas för att se ifall uppgifterna är utmanande för elever med matematisk fallenhet. Läromedlen i granskningen är ämnade för elever i årskurs 6. Uppgifterna som undersökts är läromedlens problemlösningsuppgifter. LÄS MER

 3. 3. Individualisering och fallenhet för matematik : En litteraturstudie om elever med fallenhet för matematik samt individualisering av matematiska uppgifter som syftar till att främja utvecklingen hos dessa elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Marcus Mellström; Marie Hansson; [2020]
  Nyckelord :Fallenhet; individualisering; matematik; matematiska förmågor; matematiska uppgifter; särbegåvning;

  Sammanfattning : Den här systematiska litteraturstudien tar utgångspunkt i två frågeställningar med inriktning mot skolans lägre årskurser. Studien fokuserar på hur elever med fallenhet för matematik definieras samt hur individualisering kan komma till uttryck i matematiska uppgifter för att gynna dessa elevers fortsatta lärande. LÄS MER

 4. 4. Oj, är du redan klar? Du får vänta på dina klasskamrater : En systematisk litteraturstudie om hur läraren påverkar elever med fallenhet i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Cornelia Hermelin; Ebba Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Elever med fallenhet; matematik; lärarens roll; stödinsatser; acceleration; berikning;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie syftar till att beskriva hur lärarens roll påverkar elever med fallenhet samt vilka stödinsatser som kan sättas in för att bidra till utveckling hos dessa elever inom matematikämnet. Vetenskapliga artiklar har analyserats och granskats utifrån vald teori och forskningsfrågor för att få fram relevant forskning kring det aktuella ämnet. LÄS MER

 5. 5. Fröken, jag kan det redan! : En systematisk litteraturstudie om elever med fallenhet i matematik med problemlösning som utgångspunkt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Marcus Karlström; Emilia Liljenrud; [2020]
  Nyckelord :Gifted students; problem solving; norms; mathematics; Fallenhet; problemlösning; matematik; normer; klassrumspraxis;

  Sammanfattning : Detta är en systematisk litteraturstudie som fokuserar på elever med fallenhet för matematik. Studiens syfte är att undersöka vilka arbetssätt som lämpar sig för elever med fallenhet för matematik med problemlösning som utgångspunkt. Studien tar sin grund i tio publikationer, både avhandlingar och vetenskapliga artiklar. LÄS MER