Sökning: "filmklipp"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet filmklipp.

 1. 1. Von Restorff-effekten, presentationshastighet och minne

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marcus Rippert; [2020]
  Nyckelord :the von Restorff-effect; isolation-effect; display speed; von Restorff-effekten; isoleringseffekten; presentationshastighet;

  Sammanfattning : Von Restorff-effekten uppstår när man exempelvis försöker memorera ordlistor. Minnet blir då bättre för isolerade ord som på något sätt skiljer sig från de omgivande homogena orden. Den här studien undersökte skillnader i von Restorff-effektens påverkan på minnet när presentationshastigheten av ordlistor manipulerades. LÄS MER

 2. 2. Att påverka sin publik : Hur en pianists kroppsspråk påverkar lyssnaren

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Klara Andersson; [2020]
  Nyckelord :Kroppsspråk; publik; artisteri; musiker; pianist; undersökning;

  Sammanfattning : I detta arbete försöker jag styrka min tes om att vi blir väldigt påverkade av det vi ser när vi lyssnar. Jag undersöker om detta är något man kan använda sig av i riktiga konsertsammanhang eller provspelningar för att påverka sin publik på olika sätt. LÄS MER

 3. 3. Realism i en science fiction-miljö : Vilka faktorer är det i en science fiction-miljö som gör att den kan uppfattas som trovärdig?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Julia Loman; [2020]
  Nyckelord :trovärdig; realism; miljöer; science fiction;

  Sammanfattning : Denna explorativa undersökning har sökt efter ett svar till frågeställningen: vilka faktorer är det i en science fiction-miljö som gör att den kan upplevas som trovärdig?För att undersöka detta har en utredning utförts genom diverse litteraturstudier om vad trovärdighet och realism kan vara. Sturken och Cartwright (2009) menar på att den tidpunkt som betraktaren befinner sig i, och den tidpunkt som den betraktade produkten är skapad under, påverkar uppfattningen om produktens antagna realism. LÄS MER

 4. 4. Teoriavsnitt i läroböcker och inspelade föreläsningar om linjär ekvationslösning : Vad väljer gymnasieelever och påverkas valet av läromedlens språk, representationsformer eller verklighetsanknytning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Henric Hallberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur elever ställer sig till teoriavsnitt i tryckt respektive inspelat format. Vad väljer de helst och vet lärare vad eleverna föredrar? Dessa frågor har besvarats med hjälp av en enkätundersökning för 161 elever och åtta lärare från två kommunala skolor. LÄS MER

 5. 5. Elevers konflikter på fritidshemmet : Ett utvecklingsinriktat arbete med kamratmedling som verktyg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Erika Olsson; [2019]
  Nyckelord :Konflikter; social kompetens; social utvecklingsnivå; kamratmedling;

  Sammanfattning : Detta utvecklingsinriktade arbete har sin utgångspunkt i elevers konflikter på fritidshemmet. Projektet har bedrivits på en verksamhetsintegrerad skola där ett problemområde uppmärksammats genom observationer.  Det som upptäcktes var att eleverna hamnade i ett flertal konflikter under deras vistelse på fritidshemmet. LÄS MER