Sökning: "forage particle size"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden forage particle size.

 1. 1. Intensively processed silage using Bio-extruder : effects on gas production and forage digestibility

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Emma Elgemark; [2019]
  Nyckelord :digestion rate; timothy; red clover; gas production; NDF digestibility; extruder Abstrac;

  Sammanfattning : The dairy cow requires a high feed intake to maintain a high milk production and forage is a crucial component in dairy cows diet. Forage stimulates chewing activity and rumination which contributes to a normal and effective rumen function. LÄS MER

 2. 2. Compact total mixed ration to dairy cows : effects on feed hygiene, feed intake, rumen environment and milk production

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Frida Petters; [2018]
  Nyckelord :CTMR; ; forage particle size; feed ration dry matter; DMI; milk production; rumen health; AIA; feed spoilage;

  Sammanfattning : Total mixed rations have been used as a feeding strategy in Swedish dairy farms since the 1990’s. One risk that has been associated with total mixed ration is sorting of the ration, which can lead to a diet being consumed by the cows other than the originally intended. LÄS MER

 3. 3. Chewing behaviour and particle size distribution in faeces in sheep fed silages of whole-crop barley and grass

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Susanna Hedlund; [2017]
  Nyckelord :forage; maturity; particle breakdown; rumination; wether;

  Sammanfattning : Sheep in Sweden are generally kept on pasture when suitable and fed with a diet consisting mainly of forage, composed mainly by grass, when kept indoors. Lamb production in Sweden is steadily growing and with that the interest of different feedstuff to get a profitable production. LÄS MER

 4. 4. Grovfoder till lågdräktiga dikor med speciellt fokus på fiber och protein

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Linn Frendberg; [2017]
  Nyckelord :Rörflen; ; NDF; ; iNDF; ; torrsiktning; ; partikelstorlek i träck;

  Sammanfattning : Till följd av ökande efterfrågan på betande nötkreatur och nötkött från nötkreatur uppfödda i Sverige har dikalvsproduktionen i Sverige ökat. För att möta behovet behöver produktionen öka ytterligare, vilket kräver en bättre ekonomisk lönsamhet för lantbrukare som håller dikor. LÄS MER

 5. 5. Grovfodrets partikelstorlek och dess inverkan på konsumtion och foderutnyttjande hos mjölkkor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Emma Elgemark; [2017]
  Nyckelord :torrsubstansintag; tuggning; idissling; salivproduktion vommiljö; buffring;

  Sammanfattning : Grovfoder i form av gräs, majs eller baljväxter är den viktigaste komponenten i mjölkkors foderstat då det bidrar till att upprätthålla en normal vomfunktion. Grov-foder stimulerar tuggning och idissling som reducerar grovfodrets partikelstorlek, vil-ket krävs för att fodret ska kunna passera genom vommen. LÄS MER