Sökning: "gratitude interventions"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden gratitude interventions.

 1. 1. Gender Differences in Gratitude Among University Students in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Mathias Rydh; [2019]
  Nyckelord :Trait gratitude; gratitude interventions; gender differences; positive affect; negative affect;

  Sammanfattning : Previous findings suggest that gratitude is related to a multitude of benefits, such as improved psychological well-being, decreased psychological distress and more positive social relationships. The interest in gratitude as a research topic for psychological science is relatively new, and as such, there are many aspects of gratitude that need to be studied more. LÄS MER

 2. 2. Patienters tankar inför hemgång från en strokeenhet : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Birgitta Niva; [2016]
  Nyckelord :Stroke; patients’ thoughts; disabilities; nursing; discharge; Stroke; patienters tankar; funktionsnedsättningar; omvårdnad; hemgång;

  Sammanfattning : Stroke är en somatisk sjukdom som innebär stora förändringar i den drabbades livsvärld. Många behöver en omfattande rehabilitering på en strokeenhet där multidisciplinära team arbetar gemensamt för att patienten ska bli så självständig som möjligt innan utskrivning. LÄS MER