Sökning: "händelser i media"

Visar resultat 1 - 5 av 181 uppsatser innehållade orden händelser i media.

 1. 1. Hur Ryssland använder desinformation - en fallstudie om konflikten med Ukraina

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Malin Carlsson; Linda Jansson; Max Wallström; [2022]
  Nyckelord :EU; Ryssland; Ukraina; propaganda; desinformation; informationskrigföring;

  Sammanfattning : The conflict between Russia and Ukraine has been ongoing since 2014, the focus in this paper is the spread of disinformation. Russia's capability to spread their disinformation is partly because of how the Russian media is structured, it's structured in such a way that lets the government control it. LÄS MER

 2. 2. Vi bestämmer när på dygnet du använder din smarta telefon! : En undersökning om hur svenska ungdomar som genomför värnplikten upplever att deras tillvaro påverkas av Försvarsmaktens mobilförbud.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Fleming Karsberg; Jonas Hedlund; [2022]
  Nyckelord :Försvarsmakten; Mobilförbud; Smartphone; Sociala medier; Ungdomar; Värnplikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhällets digitalisering och utbredningen av sociala medier har under de senaste 20 åren ökat. Parallellt har införandet av IT-stöd i skolor och utvecklingen av digitala samhällstjänster skapat ett behov att undersöka om en reglering av användandet krävs. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar översvämningsrisker fastighetsvärdet : Idag och i framtiden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Alexander Haukirauma; Daniel Larsson; [2022]
  Nyckelord :Property; Property value; Sea level rise; Climate change; Flood; Fastighet; Fastighetsvärde; Havsstigning; Klimatförändring; Översvämning;

  Sammanfattning : Klimatfrågan växer sig större i dagens samhälle och det blir alltmer relevant att diskutera dess följder och negativa effekter. En av de effekter som drabbar jorden på grund av klimatets utveckling är översvämningar. Översvämningar har visat sig vara kostsamma för samhället på många sätt. LÄS MER

 4. 4. Gamers: Den missgynnade generationen : – En kvalitativ innehållsanalys av gamingkulturens inramning i traditionell nyhetsmedia

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Ronja Isaksson; Nathalie Wallstenius; [2022]
  Nyckelord :Innehållsanalys; inramingsteori; gestaltningsteori; gamingkultur; nyhetsmedia; representation; identitet; gamer; gaming;

  Sammanfattning : Media har makt att skapa övertygelser om verkligheten genom deras sätt att rama in aspekter av händelser eller identiteter. Detta kan ge upphov till en allmän uppfattning som påverkar samhällsbilden och synen på kulturella grupper. LÄS MER

 5. 5. Barnhälsovårdssjuksköterskors möten med föräldrar som är tveksamma till att vaccinera sina barn : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Marina Nilsson; Anna Welin; [2022]
  Nyckelord :Child health nurses CHC-nurses ; parents; qualitative method; vaccination; Barnhälsovårdssjuksköterskor BVC-sjuksköterskor ; föräldrar; kvalitativ metod; vaccinationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige har en hög vaccinationstäckning men allt fler föräldrar ifrågasätter att vaccinera sina barn. Barnhälsovårdssjuksköterskor (BVC-sjuksköterskor) har en viktig och komplex roll i sitt uppdrag gällande att arbeta för en fortsatt hög vaccinationstäckning i Sverige. LÄS MER