Sökning: "hållbart konsumtion"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade orden hållbart konsumtion.

 1. 1. Fast fashion VS Hållbart mode - En kvalitativ undersökning om motsägelsen i konsumentbeteende vid konsumtion av fast fashion respektive hållbart mode

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Izabella Lipovac; Hanna Gustavsson; [2021-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Matlandskap : om kommuners fysiska planering för hållbara livsmedelssystem

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karolina Wingård; [2021]
  Nyckelord :livsmedelssystem; jordbruk; matproduktion; foodscape; biologisk mångfald; biotoper; ekosystem; ekosystemtjänster; miljömål; Tanum;

  Sammanfattning : Food production and land use could be blamed for a lot of the global environmental issues present in todays society. With an ever increasing global population and steadily increasing effects of climate change, which threaten our crops, there is likely potential for issues to increase in scope and severity. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeuters upplevelser av Agenda 2030 i det praktiska yrkeslivet : En kvalitativ intervjustudie om hållbar utveckling i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Anna Bjurenius; Sofie Dammbro; [2021]
  Nyckelord :Climate change; Global Goals; Health; Occupational Therapy; Sustainable Development; Arbetsterapi; Globala målen; Hållbar utveckling; Hälsa; Klimatförändringar;

  Sammanfattning : Arbetsterapeuters uppfattning om Agenda 2030 i det praktiska yrkeslivet är outforskat inom arbetsterapi. Världen står inför en hållbarhetskris och de pågående klimatförändringarna är relaterade till människans aktiviteter i vardagen, såsom resande och konsumtion (Dieterle, 2020). LÄS MER

 4. 4. Förnybar elproduktion i lantbruket - En studie om hur politiska styrmedel kan främja en decentraliserad elproduktion

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sofia Eriksson; [2021]
  Nyckelord :climate change; agriculture; renewable energy; solar; wind; Agriculture and Food Sciences; Earth and Environmental Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As part of a sustainable energy system, Sweden has declared a target of 100 % renewable electricity production by 2040. Farmers have the potential to further this process and simultaneously contribute to a decentralized energy system. LÄS MER

 5. 5. Cirkulär ekonomi för ett hållbart samhälle med inriktning på återbruk av inredningsdekor

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Kristin Hägglund; [2021]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; hållbar konsumtion; återbruk; design thinking;

  Sammanfattning : Det finns ett stort problem bakom den linjära ekonomin vi utövar idag, vilket är att avfallen bara fortsätter att växa samtidigt som vi fortsätter att förbruka på jordens naturresurser. Om vi skall uppnå mål 12 i Agenda 2030 och säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster till år 2030 så krävs det åtgärder och engagemang. LÄS MER