Sökning: "heteronormative"

Visar resultat 1 - 5 av 243 uppsatser innehållade ordet heteronormative.

 1. 1. : Live, Laugh, Lesbian? An orientation towards a happy, non-heterosexual life

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Liv Larsson; Samuel Bjelkenäs; [2021-03-16]
  Nyckelord :queer phenomenology; lifelines; happiness; identity; representation; LGBTQ;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore queer lifelines and concepts of non-heteronormative sexuality, identity and (un)happiness. The material consists of nine qualitative interviews with lesbian-, bisexual- and queeridentifying women, sharing their experiences, thoughts and feelings of love and life. LÄS MER

 2. 2. Genusarbete i förskolanspedagogiska lärmiljö inomhus : En studie om genusarbetets betydelse för barns identitetsskapande iförskolepedagogisk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hannah Öhberg; Martina Sjöstrand; [2021]
  Nyckelord :Genus; genus pedagogy; genus patterns; genus system; equality; heteronormative; genus stereotypes; genus neutral; educational environment; school interior; educational material; play materials.; genus; genuspedagogik; genusmönster; genussystem; jämställdhet; heteronormativitet; könsstereotyp; könsneutral; lärmiljö; inomhusmiljö; lär material; leksaker;

  Sammanfattning : Förskolan har ett ansvar att motverka könsmönster som begränsar barnensutveckling, val och lärande. Lärmiljöns och det tillgängliga materialets betydelse förbarns identitetsskapande har vetenskapligt studerats tidigare av andra forskare ochvisar då på att den genusexponering som barn utsätts för i tidig ålder är bidragandetill barns genusrelaterade förväntningar och attityder senare i livet. LÄS MER

 3. 3. Gustave Caillebotte och hans nakna män : En normkritisk analys av den manliga blicken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna-Therese Lund; [2021]
  Nyckelord :Caillebotte; frankrike; konst; eivindsdotter; manligt; nakenkonst; 1800-tal; impressionism;

  Sammanfattning : During the 19th century, France was a cultural stronghold filled with political aspects and dreams. Art flourished and the ancient heroic ideals had shaped the male nude art for many years. But new times would come and change the artistic basis forever. LÄS MER

 4. 4. Onlyfans- prostitution eller porrevloution? : En diskursanalys av medias framställning av plattformen Onlyfans och dess kreatörer.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Anna Höij; Clara Nordell; [2021]
  Nyckelord :Diskursanalys; Onlyfans; Kreatör; Socialkonstruktionism; Pessimistisk position; Optimistisk position;

  Sammanfattning : This study aims to examine the ongoing debate about the content subscription service Onlyfans and its creators. This is to make visible which discourses may be the basis for the reasoning in the Swedish media today and what consequences this may have for our understanding of the phenomenon. LÄS MER

 5. 5. Ett sexuellt sökfält : En kvalitativ studie om socialt och sexuellt kontaktskapande på Grindr.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Alexander Pedersen; [2021]
  Nyckelord :Grindr; sexual fields; sexual scripts; homosexual men; lgbt; erotic habitus; sexual capital; erotic capital; sexuality; moral differentiation; stigma; Grindr; sexuella fält; sexuella manus; sexualitet; homosexuella män; HBTQ-personer; begärsstrukturer; sexuella kapital; erotiskt habitus; moralisk differentiering; stigma;

  Sammanfattning : This study aims to understand how social and sexual relations are initiated, negotiated and constructed among homo- and bisexual men within a specific sexual field; the geo-social application Grindr. It’s based on qualitative and semi-structured interviews with six self-identified homosexual men in Sweden from various age groups and with various social backgrounds who are using, or has used, Grindr in order to initiate and establish contacts with other homo- and bisexual men. LÄS MER