Sökning: "idrott och hälsa problem"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade orden idrott och hälsa problem.

 1. 1. Konsekvenserna i praktiken av Idrott och hälsas (alltför?) diffusa läroplan : En diskursanalys av kunskapsämnet Idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Felicia Radovan; [2023]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; kunskapsämne; lärande; bedömning; förändring; folkhälsa; aktivitet; repertoar; diskurs; diskursanalys;

  Sammanfattning : The aim of the essay was to investigate the discourses on Physical Education and Health as a subject of knowledge. This would be investigated to partly identify which repertoires the actors (the interviewed teachers) reproduced, partly to see what the discourses about Physical Education and Health as a subject of knowledge looked like. LÄS MER

 2. 2. Hälsofaktorer och upplevda hälsotillstånd bland elever i Båstad kommun

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristina Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :Barn och unga; Fysisk aktivitet; Hälsa; Idrott och hälsa; Psykisk hälsa; Psykisk ohälsa; Skola Skolstress; Sociala medier; Sociala relationer och Socioekonomiska Förhållanden;

  Sammanfattning : Problem: Barn och ungas psykiska hälsa har fått stor uppmärksamhet, då forskningen tyder på att den blir allt sämre. Forskningen tar upp faktorer som ökad ångest, depression och psykisk obalans bland barn och unga men också ungas brist på fysisk aktivitet samt att användningen av sociala medier har ökat. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors möjligheter inom lagsport : En koppling till folkhälsa och socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ylva Gustafsson; Alvin Karlge; [2023]
  Nyckelord :Women´s Sports; Health; Inequality; Social Work; Football Soccer ; Volleyball; Damsport; Lagsport; Folkhälsa; Hälsa; O-jämställdhet; Socialt arbete; Fotboll; Volleyboll;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka kvinnors möjligheter och förutsättningar inom lagsport med koppling till de politiska målen för folkhälsa, med fokus på en svensk kontext. Tidigare forskning som presenteras i studien visar på ojämställdhet mellan män och kvinnor inom idrott. LÄS MER

 4. 4. Kunskap om Den kvinnliga idrottstriaden och Relativ Energibrist inom Sport : En enkätundersökning bland unga kvinnliga idrottare och tränare på idrottsgymnasium

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Kim Franklin; [2023]
  Nyckelord :Young female athletes; sports gymnasiums; coaches; knowledge; security; support; Unga kvinnliga idrottare; idrottsgymnasium; tränare; kunskap; trygghet; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år utbildar Sveriges Riksidrottsgymnasier (RIG) ca 1200 ungdomar med målet att nå internationell nivå inom sin idrott. Studier har visat att ca 32% av de kvinnliga eleverna har någon form av menstruationsdysfunktion vilket kan vara en av konsekvenserna vid låg energitillgänglighet (LEA). LÄS MER

 5. 5. Mycket fysisk hälsa, lite psykisk hälsa och ännu mindre social hälsa : En kvalitativ studie om undervisning i hälsa inom ämnet idrott och hälsa

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Sanna Bäckman; Johanna Holmer; [2023]
  Nyckelord :idrott; fysisk; psykisk; social; hälsa; hälsoundervisning; skolan;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker undervisning i hälsa inom ämnet idrott och hälsa på högstadienivå, vilket angår flera perspektiv på undervisning i hälsa. Detta inkluderar (1) undervisning i hälsa utifrån Lgr 22 och aspekterna fysisk- psykisk- och social hälsa, varav även (2) idrottslärares kunskaper för att realisera undervisning i hälsa berörs. LÄS MER